Grija iubitoare a Păstorului

19 – 01 – 2014

Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă. Luca 15:7. 

Frumoasa parabolă pe care Hristos a spus-o despre acea singură oaie pierdută, despre păstorul care și-a lăsat celelalte nouăzeci și nouă de oi ca să meargă în căutarea celei pierdute, ilustrează grija marelui Păstor. El nu a privit cu nepăsare asupra oilor din staul spunând: ”am nouăzeci și nouă de oi și va fi prea mare bătaie de cap să merg în căutarea celei pierdute;  să vină ea înapoi și când va veni îi voi deschide poarta să intre, dar nu pot să mă duc după ea.” Nu.  El numără din nou și din nou turma  și când este sigur că acea singură oaie este pierdută, nu doarme liniștit. Le lasă pe cele nouăzeci și nouă în stână, oricât ar fi noaptea de întunecată și furtunoasă, oricât ar fi drumul de periculos și neplăcut, oricât ar fi căutarea de lungă și obositoare, El nu obosește, nu se clatină până când cea pierdută nu este găsită

Dar când o găsește se poartă el cu indiferență? Își strigă oaia și-i poruncește celei rătăcite să-L urmeze? O amenință  și o bate, împingând-o înainte, rostind cuvinte de amărăciune, supărare și necaz din cauză că a mers după ea? Nu! El așază oaia rătăcită, frână, extenuată, pe umerii Săi și… o readuce în staul. Recunoștința Sa este exprimată în cântece melodioase de bucurie și corurile îngerești răspund acestei notei de bucurie a păstorului….  Pentru că ”va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.”  Isus spune: ”Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine”(Ioan 10:14). Așa cum un păstor pământesc își cunoaște oile, tot așa Marele Păstor își cunoaște turma care este răspândită pe întregul pământ… ”Voi sunteţi oile Mele, oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu”( Ezechiel 34:31).

Oricât de smeriți sau înălțați am fi, dacă stăm în umbra necazurilor sau în soarele prosperității, noi suntem oile Sale, turma pășunii Lui și ne aflăm sub grija ocrotitoare a Marelui Păstor.

 

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *