Dumnezeu m-a ales

Căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. 2 Tesaloniceni 2:13

În acest text sunt prezentați cei doi agenți care lucrează mântuirea – influența divină  și credința puternică, vie, a celor care îl urmează pe Hristos…

Sfințirea nu este lucrarea unei zile sau a unui an, ci a unei vieți întregi. Lupta pentru biruința asupra eului, pentru sfințire și pentru cer, este lupta unei vieți întregi… Viața de sfințenie a lui Pavel, era rezultatul unei lupte constante cu eul personal. El spunea: ”În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte”(1 Corinteni 15:31)… Doar prin eforturi continue vom obține biruința asupra ispitelor lui Satana. Integritatea creștină trebuie să fie căutată cu o energie de nebiruit, privind țintă  la obiectivul de îndeplinit.

Avem nevoie să ne însușim o știință a evlaviei adevărate – o știință mult mai adâncă,  mai extinsă, mai înaltă decât orice știință omenească, atât de departe una de cealaltă cum este pământul față de cer. Mintea trebuie să fie disciplinată, educată, instruită; pentru că noi trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu în moduri  care nu sunt în armonie cu înclinația înnăscută. Există tendințe spre rău, cultivate si moștenite, care trebuie biruite. Inimile noastre trebuie educate să devină neclintite în Dumnezeu. Trebuie să ne formăm obiceiuri de gândire care ne vor face în stare să rezistăm ispitei.  Printr-o viață de strădanie sfântă și alipire puternică de ceea ce este drept, copiii lui Dumnezeu își vor sigila destinul…

Cuvintele care I s-au spus lui Isus la Iordan, cuprind întreaga omenire. Dumnezeu I-a vorbit lui Isus ca reprezentant al nostru. Cu toate păcatele și slăbiciunile noastre, nu suntem aruncați ca fiind fără valoare  ”spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui”(Efeseni 1:6). Slava care s-a odihnit asupra lui Hristos este o garanție a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Ea ne vorbește despre puterea rugăciunii – despre felul  în care glasul omenesc poate ajunge la Dumnezeu și despre cum sunt primite cererile noastre în curțile cerești… Lumina care a venit prin porțile deschise asupra capului Mântuitorului nostru va cădea și asupra noastră atunci când ne rugăm pentru ajutor ca să rezistăm ispitei.  Vocea care a vorbit lui Isus spune fiecăruia care crede: ”Acesta este fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *