De la teamă la uimire

Când eram copii, se părea uneori că noi controlăm lumea. Ridicam degețele grăsuțe în fața ochilor și membrii iubiți ai familiei dispăreau – fie și pentru o clipă. Râdeam și...

Ziua 86 – Promisiunea speranței

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă! Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi...

Ziua 19 – Priviți în sus, la Isus!

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!Doamne, auzi-mi glasul, dimineața! Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Psalm 5:3”Concentrați-vă toate puterile și priviți în sus, nu în jos,...

Darul vorbirii

”Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!”Psalm 34:13. Vorbirea este unul din cele mai mari daruri de la Dumnezeu. Este mijlocul prin care gândurile inimii sunt comunicate. Cu...

Hristos este totul şi în toţi

”Ci Hristos este totul şi în toţi” Coloseni 3:11. Hristos, prețiosul Mântuitor, trebuie să fie totul în toți pentru creștin. Fiecare gând sfânt, fiecare dorință curată, fiecare scop divin, este de...

Un Prieten în curțile cerești

”Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,...