Devoţional

Talentele mici au valoare și pot crește

ʺCuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri; şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpânʺ Eclesiastul 12:11. Oamenii de afaceri, bărbați sau femei, să...

Fii mulțumit cu o lucrare umilă

ʺDeoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei luiʺ Romani 12, 6. Atât bărbații cât și femeile pot realiza...

Fiecare dar spiritual este important

ʺSunt felurite daruri, dar este acelaş Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domnʺ 1 Corinteni 12:4, 5. Studiați cu atenție acest verset. Dumnezeu n-a dat fiecăruia același domeniu de...

Cum să ʺrăscumpărămʺ vremea

ʺLuaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt releʺ Efeseni 5:15, 16. Valoarea timpului este mai...

Fiecare oră este valoroasă

ʺPână cînd vei sta culcat, leneşule? Cînd te vei scula din somnul tău?ʺ Proverbe 6:9. ʺDu-te la furnică… uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te!ʺ verset 6...

error: Conţinutul este protejat.