Devoţional

Un loc de refugiu, 27 septembrie

Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri. Evrei 13:2Afecțiunea noastră trebuie să depășească granițele eului și ale cercului reprezentat de...

118 – Agitație

Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății. Faptele 17:8 Starea de neliniște socială poate oricând scăpa de sub control, și atunci ne putem aștepta la surprize...

Haina regală a cerului, 26 septembrie

Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. Proverbe 20:11Cea mai bună moștenire pe care o puteți da copiilor voștri nu...

117 – Agilitate

Acolo se aflau cei trei fii ai Țeruiei: Ioab, Abișai și Asael. Asael era iute de picior, ca o căprioară de câmp. 2 Samuel 2:18 Continuăm meditația de ieri, făcând...

Ziua zilelor, 25 septembrie

Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru! Ezechiel 20:20 Sabatul trebuie să fie făcut atât de interesant...

116 – Agerime

În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau...

Să cântăm pe calea vieții, 24 septembrie

Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne! Psalm 89:15După cum copiii lui Israel, călătorind prin pustie, își înveseleau pașii cu acordurile cântărilor sfinte, tot așa...

115 – Agent

Voi sunteți sarea pământului… Matei 5:13 Dintre sensurile pe care le oferă cuvântul „agent” l-am ales pe acela de agent de schimbare. Învățătorul le-a spus ucenicilor și urmașilor acestora că...

114 – Ageamiu

Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Faptele 13:13 Ioan...

error: Conţinutul este protejat.