Devoţional

Religia să fie supremă, 2 august

Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Matei 22:37,...

067 – Adâncime

Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.” Luca 5:4 Porunca Învățătorului adresată ucenicilor de a îndrepta corabia spre apele adânci...

Isus Modelul nostru perfect, 1 august

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6 Avem în fața noastră cel mai înalt și mai sfânt exemplu. În gând, cuvânt...

066 – Adăugare

Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Apocalipsa 22:18 În acest context...

065 – Adaptare

Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Matei 9:16 Când vorbim despre...

Uneltirile Satanei, 30 iulie

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. 1 Petru 5:8 Nu este sigur să te încrezi în...

064 – Acuzație

Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Daniel 5:22 Adevărul este că există dreptate, există judecată, există condamnare, există sentință, există...

Sfinții vor judeca lumea, 29 iulie

De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta...

error: Conţinutul este protejat.