Ziua 19 – Mântuirea prezentă – partea a patra

Atunci  când spui: „Doamne, ai milă de mine, păcătosul”, atunci te întorci acasă îndreptățit. Și doar pe măsură ce continui să rostești această rugăciune, ești îndreptățit. „Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.” Luca 18:14. Apostolul spune: „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.” 1 Tim. 1:15. Observați că el nu spune: „din care cel dintâi am fost eu”, ci ” dintre care cel dintâi sunt eu .” Și doar atunci când s-a recunoscut pe sine însuși ca fiind căpetenia păcătoșilor, abia atunci mila și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-au dat pe față în el ca fiind cel dintâi.

Unii se întreabă dacă un creștin ar trebui să cânte aceste versuri din imnul binecuvântat al lui Wesley:

„Drept și sfânt este numele Tău,

Eu sunt cu totul nedrept;

Rău și plin de păcat sunt;

Tu ești plin de adevăr și de har”.

Dacă tu crezi că ai depășit situația descrisă în aceste versuri, te afli într-o stare jalnică, pentru că te închizi de la sursa neprihănirii. „Binele este Unul singur; adică, Dumnezeu.” Mat. 19:17. Prin urmare, orice neprihănire vreodată arătată în tine trebuie să fie doar neprihănirea lui Dumnezeu. Numai atunci când îți recunoști propria păcătoșenie, atunci vei pune mâna pe neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credința lui Hristos. Numai prin ascultarea Unuia singur ești făcut neprihănit. Rom. 5:19. Iar Acela este Hristos.

Și El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” 1 Ioan 2:2. Creștinul cu o experiență de patruzeci de ani are la fel de multă nevoie de neprihănirea care vine prin Hristos, la fel ca și păcătosul care vine acum pentru prima dată la Domnul. De aceea citim: „Dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.” 1 Ioan 1:7, 8. Cel mai mult poți spune că Hristos este fără păcat și că Hristos S-a dat pe Sine însuși pentru tine. ”El a fost făcut de  Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare”. 1 Cor. 1:30. Dar rețineți că  de fapt curățirea este un proces prezent. S-ar putea să știi că sângele lui Hristos te-a curățat de păcat la un moment dat în trecut; dar acest lucru nu-ți va folosi la nimic. Viața Lui este necesară în mod continuu, pentru ca astfel curățirea să continue în mod continuu. Tu ești „mântuit prin viața Lui”. Rom. 5:10. Căci Hristos este viața voastră. Col. 3:4.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *