În cooperare cu Duhul, 25 februarie

Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai...

După chipul Său, 24 februarie

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18 Suflete care...

Casa curățată, 17 februarie

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Psalm 51:10 „Zidește în mine o inimă curată.” Acest lucru înseamnă să începem corect, chiar la...

Temperamentul este supus, 15 februarie

Cine dintre voi este înțelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii! Iacov  3:13 Blândețea în școala lui Hristos este una din roadele de seamă ale Duhului...

Mintea reînnoită, 11 februarie

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Romani 12:2 Partea pe care...

Inima schimbată, 9 februarie

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune...

Chipul divin refăcut, 8 februarie

Și să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care le dă adevărul. Efeseni 4:23, 24...