Casa curățată, 17 februarie

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Psalm 51:10

„Zidește în mine o inimă curată.” Acest lucru înseamnă să începem corect, chiar la temelia caracterului creștin; căci în inimă sunt problemele  vieții. Dacă toți, pastori și laici, ar avea grijă ca inimile lor să fie în relație bună cu Dumnezeu, ar trebui să vedem rezultate mult mai mari din lucrare. Cu cât lucrarea voastră este mai importantă și mai plină de responsabilitate, cu atât este mai mare nevoia de a avea  inimi curate. Harul necesar este asigurat și puterea Duhului Sfânt va lucra cu fiecare efort pe care îl faceți în această direcție.

Dacă fiecare copil al lui Dumnezeu L-ar căuta cu stăruință și perseverență, ar exista o creștere mai mare în har. Disensiunile ar înceta; credincioșii ar avea o inimă și un gând; și puritatea și dragostea ar predomina în biserică. Privind devenim schimbați. Cu cât contempli mai mult caracterul lui Hristos, cu atât vei deveni mai mult asemenea chipului  Lui. Vino la Isus exact așa cum ești și El te va primi și îți va pune în gură o cântare nouă, de laudă pentru Dumnezeu.

„Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.” (Psalm 51:11). Pocăința ca și iertarea este darul lui Dumnezeu prin Hristos. Numai prin influența Duhul Sfânt suntem convinși de păcat și simțim nevoia de iertare. Doar cei pocăiți sunt iertați; dar harul Domnului este acela face inima să se pocăiască. El cunoaște toate slăbiciunile și defectele noastre și El ne va ajuta. El va auzi rugăciunea credinței; dar sinceritatea rugăciunii poate fi dovedită numai prin eforturile noastre de a ne aduce pe noi înșine în armonie cu marele standard moral care va testa caracterul fiecărui om.

Trebuie să ne deschidem inima față de influența Duhului și să experimentăm puterea Sa transformatoare. Motivul pentru care nu primiți mai mult din ajutorul mântuitor al lui Dumnezeu este pentru că este înfundat canalul de comunicarea dintre Cer și propriile voastre suflete prin: mondenitate, dragoste de afișare și dorința de supremație. În timp ce unii se conformează din ce în ce mai mult obiceiurilor și maximelor lumii, noi ar trebui să ne modelăm viețile după modelul divin. Și Dumnezeul nostru care păstrează legământul ne va da din nou bucuria mântuirii Sale, și ne va susține prin Duhul Său liber. – The Review and Herald, 24 iunie 1884.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *