Un caracter asemenea Domnului Hristos,18 februarie

Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Coloseni 3:3

Isus este modelul desăvârșit. În loc să încercăm să facem pe plac eului și să urmăm propriile căi, să căutăm să reflectăm chipul Său. El era bun și amabil, plin de compasiune și gingășie. Suntem noi ca El în aceste privințe? Căutăm noi să facem viețile noastre înmiresmate cu fapte bune? Avem nevoie de simplitatea lui Hristos. Mă tem că în multe cazuri un spirit dur, insensibil, care este cu totul diferit de cel al Modelului divin, a pus stăpânire pe inimă. Acest principiu de fier, care a fost prețuit de atât de mulți și care a fost considerat chiar o virtute trebuie să fie înlăturat, pentru ca să ne putem iubim unii pe alții cum ne-a iubit Hristos.

Nu e suficient să declarăm doar că avem credință; ni se cere ceva mai mult decât un acord convențional. Trebuie să existe o cunoaștere reală, o experiență veritabilă în principiile adevărului așa cum este el în Isus. Duhul Sfânt trebuie să lucreze dinăuntru, aducând aceste principii în lumina puternică a conștiinței trezite, în așa fel încât să putem să le cunoaștem puterea și să le transformăm într-o realitate vie. Mintea trebuie să dea ascultare legii împărătești a libertății, legea pe care Duhul lui Dumnezeu o impresionează asupra inimii și o face clară înțelegerii. Izgonirea păcatului trebuie să fie manifestarea proprie a sufletului, punând în exercițiu cele mai nobile puteri. Singura libertate de care se poate bucura o voință limitată constă în a intra în armonie cu voia lui Dumnezeu, respectând condițiile care fac omul părtaș naturii divine, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte…

Caracterul omului este corupt, deformat de păcat și teribil de diferit de cel al primului om, care a venit din mâinile Creatorului. Isus propune să ia diformitatea și păcatul omului și să-i dea, în schimb, frumusețe și excelență în propriul său caracter. El se angajează să înnoiască sufletul prin adevăr. Păcatul nu poate face această lucrare de regenerare; de aceea trebuie să avem un orizont spiritual pentru a discerne între adevăr și minciună, ca să nu cădem în capcana dușmanului.  — The Review and Herald, 24 noiembrie 1885.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *