În cooperare cu Duhul, 25 februarie

Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Filipeni 2:12

“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).  Nimic în afară de puterea divină nu poate regenera inima și caracterul omului și să imprime în suflet dragostea lui Hristos, care se va manifesta întotdeauna prin dragoste față de aceia pentru care El a murit. Roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credință, blândețe, înfrânarea poftelor. Când omul este convertit, i se oferă un nou simț moral, o nouă putere motivatoare, și încep să-i placă lucrurile care Îi plac lui Dumnezeu, deoarece viața lui este legată de viața lui Isus prin lanțul de aur al făgăduințelor Sale neschimbătoare. Dragostea, bucuria, pacea și o recunoștință de nedescris vor umple sufletul, iar cuvintele celui binecuvântat vor fi: „Îndurarea Ta mă face mare” (Psalmi 18,35).

Dar aceia care așteaptă să vadă o schimbare magică în caracterul lor, fără un efort hotărât din partea lor pentru a birui păcatul, vor fi dezamăgiți. Atâta vreme cât privim la Isus, nu avem niciun motiv să ne temem și niciun motiv să ne îndoim de faptul că El este în stare să-i mântuiască în chip desăvârșit pe toți cei ce vin la El. Dar putem să ne temem fără încetare ca nu cumva firea noastră cea veche să câștige din nou supremația și ca nu cumva vrăjmașul să plănuiască vreo capcană prin care vom ajunge din nou să fim robii lui.

Noi trebuie să lucrăm la propria mântuire cu frică și cutremur, deoarece Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, după buna Sa plăcere, și voința și înfăptuirea. Cu puterile noastre limitate, noi trebuie să fim la fel de sfinți în sfera noastră, cum este Dumnezeu în sfera Lui. În limita capacităților noastre, trebuie să facem să se vadă adevărul, dragostea și excelența caracterului divin. După cum ceara preia amprenta sigiliului, tot așa sufletul trebuie să preia amprenta Duhului lui Dumnezeu și să păstreze chipul lui Hristos.

Trebuie să creștem zi de zi din punct de vedere al frumuseții spirituale. Vom da greș adesea în eforturile noastre de a copia Modelul divin. Vom fi nevoiți adesea să îngenunchem pentru a plânge la picioarele lui Isus, din cauza greșelilor și defectelor noastre, dar nu trebuie să fim descurajați. Trebuie ne rugăm mai fierbinte, să credem mai mult și să încercăm din nou, mai statornic, să creștem în asemănarea cu Domnul nostru. – Solii Alese 1, p.166

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *