Temperamentul este supus, 15 februarie

Cine dintre voi este înțelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii! Iacov  3:13

Blândețea în școala lui Hristos este una din roadele de seamă ale Duhului Sfânt. Este un har divin prin care Duhul Sfânt lucrează spre sfințire și care face pe cel care o posedă să fie destoinic a-și ține în stăpânire totdeauna un temperament iute și furtunos. Când harul blândeții e prețuit de către aceia care sunt din fire supărăcioși și irascibili, ei vor depune cele mai serioase eforturi ca să-și supună acest temperament nefericit. Zi de zi ei vor câștiga autocontrol până ce acea trăsătură de caracter neatrăgătoare și ne asemenea Domnului Hristos este biruită. Ei devin apoi asemenea cu Modelul Divin și pot asculta de sfatul inspirat: „Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie” Iacov 1,19.

Când un om pretinde a fi sfințit și totuși în cuvinte și fapte poate fi reprezentat printr-un un izvor din care curge apă amară, atunci putem spune cu siguranță: acest om este amăgit. El trebuie să învețe chiar alfabetul a ceea ce înseamnă viața de creștin. Aceia care mărturisesc a fi servi ai lui Hristos au nutrit atât de mult demonul asprimii încât par a iubi elementele nesfințite și au plăcere să rostească cuvinte care nemulțumesc și irită. Acești oameni trebuie convertiți înainte ca Mântuitorul să-i recunoască de copii ai Săi.

Blândețea este podoaba lăuntrică pe care Dumnezeu o prețuiește nespus de mult. Apostolul vorbește despre aceasta, ca fiind mai minunată și mai valoroasă decât aurul, perlele sau pietrele scumpe. În timp ce podoabele din afară înfrumusețează doar trupul muritor, podoaba blândeții împodobește sufletul și pune pe omul limitat în legătură cu Dumnezeul infinit. Aceasta este podoaba pe care Și-a ales-o Dumnezeu însuși. Acela care a împodobit cerurile cu aștri luminoși, a promis prin același Duh că „va împodobi pe cel blând cu mântuire” Psalmii 149, 4. Îngerii cerului vor scrie ca fiind cel mai bine împodobiți, aceia care îmbracă pe Domnul Isus Hristos și umblă cu El în blândețe și umilință. – The Review și Herald, 18 ianuarie 1881.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.   

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *