Inima schimbată, 9 februarie

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.  Ezechiel 36:26, 27

Inima omului poate fi sălașul Duhului Sfânt. Pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, poate să rămână în suflet, iar puterea transformatoare a harului Său poate acționa în viața voastră și poate să vă pregătească pentru curțile cerești de slavă. Dar dacă nervii, creierul și mușchii sunt în întregime folosiți în slujba eului, voi nu dați lui Dumnezeu și cerului primul loc în viața voastră. Este imposibil să țeseți harul lui Hristos în caracterul vostru în vreme ce vă îndreptați toate energiile către lume.

Puteți să aveți succes în a strânge o comoară pe pământ spre slava eului vostru, dar „unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră”. Considerentele veșnice vor avea o importanță secundară, Chiar dacă participați la formele exterioare de închinare, slujirea voastră este o urâciune pentru Dumnezeul cerului. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fie vă veți preda inima și voința de partea lui Dumnezeu, fie vă veți consuma energiile în slujba lumii. Dumnezeu nu va accepta o slujire dintr-o inimă împărțită.

”Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină” (Luca 11:34). Dacă ochiul este sănătos, dacă este îndreptat spre cer, lumina cerului va umple sufletul și lucrurile pământești vor părea nesemnificative și neatractive. Scopul inimii va fi schimbat și îndemnul lui Isus va fi ascultat. Îți vei aduna comoara în ceruri. Gândurile tale vor fi fixate pe marile răsplătiri ale veșniciei. Toate planurile tale vor fi făcute cu referire la viața viitoare, nemuritoare. Vei fi atras spre comoara ta. Nu te vei preocupa de interesul lumesc; ci în toate căutările tale, întrebarea tăcută va fi: „Doamne, ce vrei să fac?” (Fapte 9: 6) . – The Review and  Herald, 24 ianuarie 1888.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Imagine de Monoar Rahman Rony de la Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *