După chipul Său, 24 februarie

Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18

Suflete care vă zbateți împovărate de păcat,  Isus în trup omenesc slăvit S-a înălțat la ceruri ca să mijlocească pentru noi. ”Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului”(Evrei 4:15, 16). Ar trebui să privim continuu la Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre; căci privind la El vom fi schimbați după chipul Său. Caracterul nostru va fi făcut ca al Său. Ar trebui să ne bucurăm că toată judecata este dată Fiului, pentru că atunci când a devenit om s-a familiarizat cu toate dificultățile cu care se confruntă omul.

Să fii sfințit înseamnă să devii părtaș naturii divine, căpătând duhul și gândul care este în Isus, învățând mereu în școala Domnului Hristos. ”Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Este imposibil pentru oricare dintre noi să operăm această schimbare în noi înșine prin propria noastră putere sau prin propriile noastre eforturi. Duhul Sfânt, Mângâietorul pe care Domnul Isus a spus că Îl va trimite în lume, este Cel care schimbă caracterul nostru după chipul Domnului Hristos. Și atunci când acest lucru este realizat, noi reflectăm ca într-o oglindă, slava Domnului. Aceasta înseamnă că atunci când cineva privește astfel la Hristos, caracterul său este atât de asemenea Lui încât cel ce privește la el vede strălucind ca într-o oglindă caracterul Domnului Hristos. Deși imperceptibil pentru noi, suntem schimbați zi de zi de la căile și voia noastră în căile și voia Domnului Hristos, în frumusețea caracterului Său. În felul acesta creștem în Hristos și în mod inconștient reflectăm chipul Său.

Cei care mărturisesc a fi creștini se mențin în general prea aproape de locurile de jos ale pământului. Ochii lor sunt antrenați să vadă numai lucruri obișnuite și mințile lor stăruie asupra lucrurilor pe care le privesc ochii. Experiența lor religioasă este adesea superficială și nesatisfăcătoare și cuvintele lor sunt neînsemnate și lipsite de valoare. Cum pot unii ca aceștia să reflecte chipul lui Hristos? Cum pot ei să trimită razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii în toate locurile întunecate ala pământului? A fi creștin înseamnă să fii asemenea lui Hristos. – The Review and Herald, 28aprilie,1891

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *