239 – Sabotaj

Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. 2 Corinteni 11:13

Sabotajul este un act de răutate cu bună știință pentru a produce pierderi în mod intenționat, în domeniul în care ar fi trebuit să producă plus-valoare și profit. Cel care primise un singur talant poate să fie acuzat de sabotaj, în sensul că a acționat în mod intenționat pentru a produce pierderi în patrimoniul Stăpânului care îi încredințase în administrare, valoarea de un talant. Fără îndoială că acest rob rău și leneș avea o filozofie personală care îl determina să acționeze în mod păgubitor în detrimentul Stăpânului: convingerile sale cu privire la caracterul Stăpânului. Convingerea sa că Stăpânul era aspru și rău nu este decât o reproiectare a propriilor sale defecte de caracter. Filosofia sa nu l-a putut apăra de întunericul de afară, ceea ce înseamnă că motivele ideologice ale sabotorilor nu-i pot apăra de rigorile justiției și ale legilor.

Apostolii mincinoși din referința lui Pavel erau de fapt niște sabotori în toată regula. Nu se pune problema dacă aveau o filosofie personală care îi determina să distrugă biserica și Evanghelia promovate de apostolii lui Isus Hristos. Problema este că explicațiile lor nu îi scuteau de responsabilitatea actelor de sabotaj la care se dedau. Mânia lui Pavel împotriva acțiunilor lor este pe deplin justificată, iar invocarea justiției divine în soluționarea cazului este îndreptățită pe deplin. Pierderile produse de sabotajul eclesiastic al apostolilor mincinoși se măsoară în suflete sincere și lipsite de apărare și experiență pentru care Dumnezeu a plătit un preț imens, iar Pavel a depus muncă și sacrificii serioase.

Acțiunile subversive în domeniul vieții religioase nu au încetat odată cu trecerea timpului. Nici motivația sabotorilor nu lipsește, dar filosofia apostolilor mincinoși nu-i poate apăra de răspunderea personală în fața Curților cerești. Rugându-ne pentru pocăința sabotorilor spirituali și pentru diminuarea pagubelor produse de aceștia, să băgăm de seamă să nu fim molipsiți de modul lor de gândire și de metodele lor de lucru, dar mai ales de spiritul care îi însuflețește. Doamne, îndură-Te de noi!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *