Privind la Hristos, 21 iunie

Cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu. 2 Corinteni 6:16

Pe măsură ce mintea stăruie asupra lui Hristos, caracterul este modelat după asemănarea divină. Gândurile sunt pătrunse de simțământul bunătății și al iubirii Sale. Contemplăm caracterul Său, și astfel El se află în toate gândurile noastre. Iubirea Sa ne învăluie.

Dacă privim chiar și o singură clipă la strălucirea soarelui de la miezul zilei și ne întoarcem apoi privirea în altă direcție, imaginea soarelui va apărea în tot ceea ce privim. Tot așa este și atunci când privim la Isus. Tot ceea ce privim reflectă imaginea Sa, Soarele dreptății. Nu putem vedea altceva și nici nu putem vorbi de altceva. Chipul Său este imprimat în ochiul sufletului și afectează fiecare parte din viața noastră de zi cu zi, îmbunând și supunând întreaga fire. Prin contemplare, suntem puși în acord cu asemănarea divină, chiar cu asemănarea Domnului Hristos. Astfel, vom reflecta strălucirea și razele vesele ale neprihănirii Sale asupra tuturor celor cu care ne asociem. Am devenit transformați în caracter; pentru că inima, sufletul, mintea sunt iradiate de reflecția Aceluia care ne-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru noi. Aici, din nou, se află înțelegerea unei influențe personale, vii, care locuiește în inimile noastre prin credință.

Atunci când cuvintele Sale de instruire au fost primite și ne-au luat în stăpânire, Isus este pentru noi o prezență lăuntrică permanentă, care controlează gândurile, ideile și acțiunile noastre. Suntem impregnați cu instruirea celui mai mare Învățător pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Un sentiment de responsabilitate și de influență omenească dă calitate viziunilor noastre asupra vieții și a îndatoririlor zilnice. Pentru noi, Isus Hristos este totul — primul, ultimul, cel mai bun în toate. Isus Hristos, Spiritul Său, caracterul Său, colorează totul; este urzeala și țesătura, textura însăși textura întregii noastre ființe. Cuvintele lui Hristos sunt duh și viață. Prin urmare, noi nu ne putem centra gândurile asupra propriului eu, nu mai trăim noi, ci Hristos, Nădejdea slavei, este Cel ce trăiește în noi. Eul este mort, dar Hristos este un Mântuitor viu.

Continuând să privim la Isus, noi reflectăm chipul Său pentru toți cei ce se află în jurul nostru. Nu ne putem opri să ne gândim la dezamăgirile noastre, sau chiar să vorbim despre ele pentru că o imagine mai plăcută ne atrage privirea – prețioasa iubire a lui Isus. El locuiește în noi prin cuvântul adevărului. – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 388-390

Avem o chemare înaltă în Isus Hristos; ducem mai departe o lucrare vastă și sfântă, iar Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ridicăm standardul Său în ochii acestei lumi și ai universului ceresc, prin puterea Domnului Iehova, în care este „tăria veșnică”.– Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 386

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *