Învățând de la Învățătorul Divin, 11 iunie

El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite. Maleahi 3:3.

Iată care este procesul, procesul de rafinare, de curățire, care trebuie să fie făcut de către Domnul oștirilor. Lucrarea este cea mai grea pentru suflet, dar numai prin acest proces pot fi îndepărtate impuritățile murdare și gunoiul. Încercările noastre sunt toate necesare pentru a ne apropia de Tatăl nostru ceresc, în supunere față de voința Sa, pentru a putea oferi Domnului o jertfă în neprihănire. Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi capacități, talente pe care să le îmbunătățim. Avem nevoie de o experiență nouă și vie în viața divină, pentru a face voia lui Dumnezeu. Nici o cantitate de experiență anterioară nu va fi suficientă pentru prezent, nici nu ne va întări pentru a depăși dificultățile din calea noastră. Trebuie să avem un har nou și putere proaspătă în fiecare zi pentru a fi victorioși.

Rareori suntem puși, din toate punctele de vedere, în aceeași situație de două ori…. Fiecare are propria sa experiență, deosebită prin caracter și circumstanțe, pentru a îndeplini o anumită lucrare. Dumnezeu are o lucrare, un scop, în viața fiecăruia dintre noi și a tuturor. Fiecare faptă, oricât de mică ar fi, își are locul său în experiența noastră de viață. Trebuie să avem lumina și experiența continuă care vin de la Dumnezeu. Cu toții avem nevoie de ele, iar Dumnezeu este mai mult decât dispus ca noi să le avem, dacă le luăm. El nu a închis ferestrele cerului pentru rugăciunile noastre, dar există aceia care s-au simțit mulțumiți să treacă mai departe fără ajutorul divin de care au atât de multă nevoie….

Avem nevoie să învățăm despre Învățătorul divin la fel de mult acum ca în orice perioadă a vieții noastre, și chiar mai mult. Și cu cât dobândim mai multă experiență, cu cât ne apropiem mai mult de lumina pură a cerului, cu atât vom discerne mai mult în noi înșine ceea ce trebuie reformat. Noi toți putem face o lucrare bună în binecuvântarea altora, dacă vom căuta sfatul lui Dumnezeu și vom merge mai departe în ascultare și credință. Calea celor drepți este una progresivă, din putere în putere, din har în har și din slavă în slavă. Iluminarea divină va crește tot mai mult, corespunzând mișcărilor noastre de înaintare, calificându-ne pentru a face față responsabilităților și urgențelor care ne stau în față.

Adevărata evlavie este împrăștiată și comunicativă. Psalmistul spune: ” Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul tău şi mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.” (Psalmul 40:10). Oriunde se află dragostea lui Dumnezeu, există întotdeauna o dorință de a o exprima. Ne este greu să ne supunem răstignirii eului….

Putem fi convertiți și transformați în profunzime și să fim într-adevăr copii ai lui Dumnezeu, bucurându-ne nu numai de cunoașterea voiei Sale, ci și conducându-i și pe alții, prin exemplul nostru, pe aceeași cale a ascultării și consacrării umile. The Review and Herald, 22 iunie 1886.

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *