Importante lecții spirituale predate, 8 iunie

Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni 3:23.

Viața Domnului Hristos, din cei mai fragezi ani ai Săi, a fost o viață de intensă activitate. El n-a trăit pentru a-și plăcea Sie însuși. El era Fiul Dumnezeului Celui Veșnic și cu toate acestea, El a lucrat meseria de dulgher ca tatăl Său Iosif. Ocupația Sa era semnificativă. El a venit în lume ca să formeze, să construiască caractere și astfel, El a fost desăvârșit în toată lucrarea Sa. În toată activitatea Sa aici pe pământ, El a adus aceeași desăvârșire, ca și în caracterele pe care El le transforma prin puterea Sa divină. El este exemplul nostru.

Părinții ar trebui să învețe pe copii valoarea și buna folosire a timpului. Să-i învățăm că a face ceva care va onora pe Dumnezeu și va fi o binecuvântare pentru omenire, este un lucru care merită să ne străduim să-l facem. Chiar din frageda lor copilărie, ei pot fi misionari pentru Dumnezeu. …

În orice ramură de activitate ne-am angaja. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să fim “în sârguință … fără preget. Fiți plini de râvnă; cu duhul slujiți Domnului”( Romani 12, 11). “Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” (Eclesiastul 9, 10). “Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos”. (Coloseni 3, 24) – Parabolele Domnului Hristos, 345, 346.

Lecțiile date copiilor cu privire la îndatoririle comune ale căminului pot fi prezentate în așa fel încât prin ele Domnul să poată lăsa impresii durabile în inimile lor. Faceți din aceste lucruri obișnuite ale vieții, texte pe care să fie atârnate lecțiile din Cuvântul lui Dumnezeu. Arătați-le copiilor voștri că toată munca lor în domeniul mecanic trebuie să învețe să lucreze perfect. Prin aducerea exactității și îndemânării în îndatoririle lor de zi cu zi, ei vor învăța lecții spirituale care vor rămâne cu ei de-a lungul tuturor zilelor lor. Dumnezeu cere ca o gândire corectă și pricepere să fie exercitate în planificarea și în munca noastră. Când a dat instrucțiuni pentru construirea sanctuarului pământesc Domnul, marele Învățător a stabilit principii care trebuiau să fie pentru ajutorul spiritual al lui Israel în toată experiența lor viitoare. Înțelepciunea și  perfecțiunea adusă în acea lucrare era tipică pentru lucrarea care urma să fie făcută în viețile lor în pregătirea inimilor lor pentru locuirea Duhului lui Dumnezeu.

Părinți, vă întrebați care este lucrarea voastră? Este aceea de a prelua responsabilitățile căminului, făcând tot ce puteți mai bine și căutând să dați copiilor voștri un exemplu demn de imitat zilnic, în fiecare oră …. Faceți ca lecțiile voastre să fie de așa natură încât să aducă bucurie și fericire în viața lor și să-i conducă să dorească să slujească lui Hristos. Învățați-i să folosească puterile date de Dumnezeu în slujba Lui. Astfel, ei vor urma exemplul copilului Isus. – The Signs of the Times, 14 noiembrie, 1911.

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *