Trebuie să fie făcute schimbări radicale, 11 decembrie

Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume. Filipeni 2:15

Locuitorii universului ceresc îi așteaptă pe urmașii lui Hristos să strălucească – lumini în lume. Ei trebuie să dea pe față puterea harului pentru care Hristos a murit ca să-l dea oamenilor. Dumnezeu Se așteaptă ca aceia care mărturisesc a fi creștini să dezvăluie în viața lor cea mai înaltă dezvoltare a creștinismului. Ei sunt reprezentanți recunoscuți ai lui Hristos și trebuie să arate că creștinismul este o realitate. Ei trebuie să fie oameni ai credinței, oameni ai curajului, oameni cu tot sufletul, care, fără îndoială, se încred în Dumnezeu și în făgăduințele Lui

Toți cei care vor să intre în cetatea lui Dumnezeu trebuie ca în cursul vieții lor pământești să-L prezinte pe Hristos în relațiile lor. Tocmai aceasta este ceea ce îi face mesagerii lui Hristos, martorii Lui. Ei trebuie să aducă o mărturie clară, hotărâtă, împotriva tuturor practicilor rele, îndreptând atenția păcătoșilor la Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatele lumii. El dăruiește tuturor celor care-L primesc puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu. Nașterea din nou este singura cale prin care putem intra în cetatea lui Dumnezeu. Ea este strâmtă, și poarta prin care intrăm e îngustă, dar pe ea trebuie să conducem bărbați, femei și copii, învățându-i că, pentru a fi mântuiți, trebuie să aibă o inimă nouă și un duh nou. Vechile trăsături ereditare de caracter trebuie să fie biruite. Dorințele firești ale sufletului trebuie să fie schimbate. Orice înșelăciune, orice falsitate, orice vorbire de rău trebuie să fie înlăturate. Trebuie să fie trăită viața cea nouă care îi face pe bărbați și pe femei să fie asemenea lui Hristos.

Nu trebuie să fie prefăcătorie în viața celor care au de dus o solie atât de sfântă și de solemnă cum avem noi…..

Aceia care-L iubesc pe Isus vor aduce totul în viața lor în armonie cu voința Lui. Ei au ales să fie de partea Domnului și viața lor trebuie să stea în contrast viu cu viața oamenilor lumești. Ispititorul va veni cu toate lingușirile și mituirile lui, zicând: “Toate acestea ți le voi da ție, dacă… te vei închina mie”. Dar ei știu că el nu are nimic care să merite a fi primit și refuză să cedeze ispitelor sale. Prin harul lui Dumnezeu, ei sunt făcuți în stare să păstreze nepătată puritatea principiilor lor. Îngeri sfinți sunt chiar alături de ei, iar Hristos e descoperit în statornica lor aderare la adevăr. Ei sunt slujitori ai lui Hristos, gata oricând să facă voia Lui, dând ca martori adevărați o mărturie hotărâtă în favoarea adevărului. Ei arată că există o putere spirituală, care-i poate face în stare pe bărbați și pe femei să nu se abată nici cu un centimetru de la adevăr și dreptate chiar și pentru toate darurile pe care oamenii le-ar putea acorda. Unii ca aceștia, oriunde s-ar afla, vor fi onorați de cer, deoarece și-au conformat viața voinței lui Dumnezeu, fără să le pese de sacrificiile ce sunt chemați să le facă. – Mărturii pentru Biserică 9:22-24

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *