Căutați să salvați pe cei pierduți, 10 decembrie

Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. Ioan 15:16

Această însărcinare revine tuturor celor care pretind a crede în Isus Hristos. Noi trebuie să căutăm să-i salvăm pe cei pierduți….

Adevăratul lucrător pentru Dumnezeu se luptă cu Dumnezeu în rugăciune și pune o seriozitate intensă în lucrarea de salvare a sufletelor pierdute. El nu caută să se înalțe pe sine prin cuvânt sau faptă, ci pur și simplu caută să câștige suflete. Dumnezeu îl numește pe creștinul cel mai curat, cel mai blând, cel mai asemenea unui copil, ca fiind cel mai bun lucrător pentru El, cel mai puternic în lucrarea pentru suflete. Inteligențe cerești pot lucra cu bărbatul sau femeia care nu-și va însuși slava pentru sine, ci care va fi dispus ca toată slava să revină pentru onoarea lui Dumnezeu. Omul care simte cel mai mult nevoia sa de înțelepciune divină, omul care stăruie în rugăciune pentru putere cerească, este cel care va ieși din comuniunea cu Hristos, pentru a sta de vorbă cu sufletele care pier în păcatele lor. Și pentru că el este uns cu Duhul Domnului, el va avea succes acolo unde pastorul învățat poate a dat greș. Dumnezeu a dat lecții care sunt de o importanță capitală în ceea ce privește datoria fiecărui ucenic. Nimeni nu trebuie să fie în întuneric; pentru că este evident că fiecare creștin trebuie să fie o epistolă vie, cunoscută și citită de toți oamenii.

Toți cei care cred în Hristos ca Mântuitor personal au obligația față de Dumnezeu de a fi curați și sfinți, de a fi lucrători spirituali, căutând să salveze pe cei pierduți, fie că sunt mari sau mici, bogați sau săraci, robi sau liberi. Cea mai importantă lucrare de pe pământ este să-i căutăm și să-i salvăm pe cei pierduți, pentru care Hristos a plătit prețul infinit al propriului Său sânge. Toți trebuie să slujească în mod activ…. Oaia care nu este căutată nu este adusă înapoi în staul.

Dumnezeu depinde de tine, agent uman, ca să-ți îndeplinești datoria cât mai bine posibil, iar El Însuși va asigura creșterea. Dacă agenții umani ar coopera cu inteligențele divine, mii de suflete ar fi salvate. Duhul Sfânt ar arăta lucrătorilor devotați, licăriri ale lui Isus care i-ar pregăti pentru fiecare conflict, care i-ar înălța și întări, și i-ar face mai mult decât biruitori…. Domnul a promis că acolo unde doi sau trei se întâlnesc împreună în Numele Său, El va fi în mijlocul lor. Cei care se întâlnesc împreună pentru rugăciune vor primi o ungere de la Cel Sfânt. Este mare nevoie de rugăciunea în taină, dar este nevoie și ca mai mulți creștini să se întâlnească împreună și să unească cu seriozitate cererile lor către Dumnezeu. În aceste grupe mici Isus este prezent, iubirea de suflete este adâncită în inimă, iar Duhul își pune în valoare puterea, pentru ca agenții umani să fie instruiți în ceea ce privește salvarea celor care sunt pierduți. Isus s-a străduit întotdeauna … să imprime în sufletul ucenicilor Săi faptul că Duhul Sfânt trebuie să lumineze, să reînnoiască și să sfințească sufletul. –  The Review and Herald, 30 iunie 1896

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *