Înscris în registrele cerului, 10 noiembrie

Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu. Efeseni 2:19

Cei care sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu pot să nu fie prosperi în lucrurile acestei vieți; ei pot fi adesea greu încercați și năpăstuiți. Iosif a fost calomniat și persecutat pentru că și-a păstrat virtutea și integritatea. David, acel mesager ales de Dumnezeu, a fost urmărit ca o fiară de pradă de către vrăjmașii lui păcătoși. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, pentru că a fost credincios și neclintit în loialitatea lui față de Dumnezeu. Iov a fost deposedat de averile lumești și atât de chinuit în trup, încât a fost privit cu dezgust de rude și prieteni; totuși, el și-a păstrat integritatea și credincioșia față de Dumnezeu. Ieremia avea să rostească cuvintele pe care le-a pus Dumnezeu în gura lui, și mărturia lui clară i-a înfuriat în așa măsură pe împărat și pe prinți, încât a fost aruncat într-o groapă dezgustătoare. Ștefan a fost omorât cu pietre pentru că voia să propovăduiască pe Hristos, și pe El răstignit. Pavel a fost întemnițat, bătut cu bastoane, cu pietre și, în cele din urmă, condamnat la moarte pentru că a fost un mesager credincios în ducerea Evangheliei la neamuri. Ioan cel iubit a fost exilat pe insula Patmos “din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos”.

Aceste exemple de statornicie omenească în tăria puterii divine sunt o mărturie pentru lume despre credincioșia făgăduințelor lui Dumnezeu — a prezenței Sale permanente și a harului Său susținător. Pe măsură ce lumea privește la acești oameni umili, ea nu poate discerne în ce constă valoarea lor morală înaintea lui Dumnezeu. Este o lucrare a credinței să te odihnești liniștit în Dumnezeu în ceasul cel mai întunecat, oricât de sever testat și de încercat de ispite ai fi, și să simți că Tatăl nostru este la cârmă. Numai ochiul credinței poate privi dincolo de circumstanțe pentru a prețui valoarea bogățiilor veșnice.

Marele comandant militar cucerește națiuni și zguduie oștirile unei jumătăți de lume, dar moare dezamăgit și în exil. Filozoful care străbate universul, întâlnind pretutindeni manifestările puterii lui Dumnezeu și bucurându-se de armonia lor, adesea nu reușește să vadă în aceste minuni uimitoare mâna care le-a făcut pe toate. “Omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele pe care le tai.” Nici o speranță de nemurire slăvită nu luminează viitorul vrăjmașilor lui Dumnezeu. Dar acei eroi ai credinței au făgăduința unei moșteniri de o valoare mai mare decât orice bogății pământești — o moștenire care va satisface dorințele sufletului. Ei pot fi necunoscuți și nerecunoscuți de lume, dar ei sunt înscriși ca cetățeni în registrele cerului. Răsplata finală a celor pe care Dumnezeu i-a făcut moștenitori ai tuturor lucrurilor va fi o măreție slăvită, o trainică și veșnică greutate de slavă. – Mărturii pentru Biserică 4:525, 526

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *