Judecata de apoi – Cărțile deschise, 9 noiembrie

Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile. Daniel 7:10

Cărțile rapoartelor din ceruri, în care sunt trecute numele și faptele oamenilor, urmează să determine hotărârea judecății. Profetul Daniel spune: “S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile”. Apocalipsa, care descrie aceeași scenă, adaugă: “Și a fost deschisă o altă carte, care era cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea”.

Cartea vieții cuprinde numele tuturor acelora care au intrat vreodată în serviciul lui Dumnezeu. Isus îi îndemna pe ucenici: “Bucurați-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri”. (Luca 10, 20.) Pavel vorbește despre colaboratorii lui credincioși, “ale căror nume sunt scrise în cartea vieții”. (Filipeni 4, 3.) Daniel, privind spre “timpul încercării, așa cum n-a fost niciodată”, spune că poporul lui Dumnezeu va fi mântuit, “și anume toți aceia al căror nume a fost scris în carte”. Iar Ioan spune că numai aceia vor intra în cetatea sfântă a lui Dumnezeu, ale căror nume “sunt scrise în cartea vieții Mielului”. (Daniel 12, 1; Apocalipsa 21, 27.)

“O carte de aducere aminte” este scrisă înaintea lui Dumnezeu, în care sunt raportate faptele bune ale acelora care “se tem de Domnul și cinstesc Numele Lui”. (Maleahi 3, 16.) Cuvintele lor de credință, faptele lor de iubire sunt scrise în ceruri. Neemia se referă la aceasta atunci când spune: “Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, … și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru Casa Dumnezeului meu”. (Neemia 13, 14.) În cartea aducerii aminte a lui Dumnezeu este imortalizată orice faptă de dreptate. Acolo se înregistrează cu credincioșie orice ispită căreia i s-a rezistat, orice păcat biruit, orice cuvânt de milă duioasă care a fost exprimat. Și orice faptă de jertfire, orice suferință și orice durere suportată pentru Hristos sunt raportate acolo. Psalmistul spune: “Tu numeri pașii vieții mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea Ta?” (Psalmii 56, 8.) …

Lucrarea fiecărui om este trecută în revistă înaintea lui Dumnezeu și înregistrată la credincioșie sau necredincioșie. În dreptul fiecărui nume din cărțile cerului, este trecută cu o exactitate teribilă orice cuvânt greșit, orice faptă egoistă, orice datorie neîndeplinită și orice păcat ascuns…

Interesul cel mai profund manifestat printre oameni față de hotărârile tribunalelor pământești reprezintă foarte slab interesul din curțile cerești atunci când numele scrise în cartea vieții vin la cercetare înaintea Judecătorului a tot pământul. Mijlocitorul divin pledează ca toți aceia care au biruit, prin credința în sângele Său, să fie iertați de nelegiuirile lor, să fie readuși în căminul lor din Paradis și să fie încoronați ca împreună-moștenitori cu El la “vechea stăpânire” (Mica 4, 8). – Tragedia veacurilor, 480-484

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Paltineanu

 

2 comentarii

  1. Florian

    O intrebare…
    Traducerea Devotionalului „Lift Him Up” a inceput din 11 septembrie? Exista si o traducere a lunilor anterioare? Multumesc mult pentru munca depusa!!!

    1. apsurvivor

      Mulțumesc de întrebare. Apreciez faptul că sunteți interesat(ă). Din păcate nu există traducere pentru lunile anterioare. A existat un alt material ”Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,” A. T. Jones și E. J. Waggoner care a fost publicat in primele 180 de zile ale acestui an. Ne străduim să completăm și zilele anterioare. Multă binecuvântare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *