Cartea vieții, 8 noiembrie

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. Apocalipsa 3:5

Dacă vrem să fim biruitori, trebuie să ne cercetăm inimile pentru a fi siguri că nu iubim nimic care să fie ofensator pentru Dumnezeu. Dacă este așa, nu putem purta haina albă care este promisă aici. Dacă vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu în haina albă, care este neprihănirea sfinților, trebuie să facem acum lucrarea de biruință.

Hristos spune despre biruitor: „Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieții”. Numele tuturor celor care s-au predat cândva lui Dumnezeu sunt scrise în cartea vieții, iar caracterele lor sunt trecute acum în revistă înaintea Lui. Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Ei urmăresc dezvoltarea caracterului în cei care trăiesc acum, pentru a vedea dacă numele lor pot fi păstrate în cartea vieții. Ni se acordă o perioadă de probă în care să ne spălăm hainele caracterului și să le albim în sângele Mielului. Cine face această lucrare? Cine separă de sine păcatul și egoismul? „Voi sunteți morți”, spune apostolul Pavel despre adevărații urmași ai lui Hristos, „și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu”. Când suntem vii pentru Dumnezeu, suntem morți față de noi înșine. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să murim față de eu. Al cui nume nu va fi șters din cartea vieții? Doar numele celor care L-au iubit pe Dumnezeu cu toate puterile ființei lor, iar pe aproapele lor ca pe ei înșiși.

Pentru mulți dintre noi, există o mare lucrare de făcut. Mințile și caracterele noastre trebuie să devină precum mintea și caracterul Domnului Hristos. Egoismul este înrădăcinat în însăși ființa noastră. A venit la noi ca o moștenire, și a fost prețuit de mulți ca o comoară prețioasă. Nicio lucrare deosebită pentru Dumnezeu nu poate fi realizată până când eul și egoismul nu sunt biruite. Pentru mulți tot ceea ce este legat de ei înșiși este de mare importanță. Eul este un centru, în jurul căruia totul pare să se învârtă. Dacă Hristos ar fi acum pe pământ, El ar spune unor astfel de oameni: „Avântați-vă la adânc”. Nu fiți atât de egoiști. Există mii de oameni ale căror vieți sunt la fel de prețioase ca și a voastră. Atunci de ce vă înfășurați haina și stați pe țărm? Treziți-vă la datorie și la a fi de folos! Dacă vă veți lansa la adânc și veți da drumul plaselor, Stăpânul va aduna peștii și veți vedea lucrarea măreață a lui Dumnezeu. – Historical Sketches, 138, 139

Când inimile noastre sunt înflăcărate de dragoste pentru Isus și pentru sufletele pentru care El a murit, succesul va însoți lucrarea noastră…. Fie ca fiecare să se întrebe … Nu pot fi eu mijlocul de a salva vreun suflet în împărăția lui Dumnezeu? Dorim mișcările profunde ale Duhului lui Dumnezeu în inimile noastre, nu doar pentru a ne putea asigura haina albă pentru noi înșine, ci să putem influența pe alții în așa fel încât numele lor să fie înscrise în cartea vieții, pentru a nu fi șterse niciodată. –  Ibidem 140

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Paltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *