Judecătorul nostru infailibil, 5 noiembrie

Cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine, dar, dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie. 1 Cronici 28:9

Domnul este exact și infailibil în capacitatea Lui de înțelegere. El înțelege lucrarea minții omenești, principiile active ale ființelor omenești pe care le-a creat, precum și modul în care se vor lăsa influențate de lucrurile care apar, maniera în care vor reacționa în fața fiecărei ispite și în fiecare circumstanță în care se află. “Căci căile Domnului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului.” (Proverbe 5,21.) “Ochii Domnului sunt în orice loc”. (Proverbe 15,3.) “Căci El vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri”. (Iov 28, 24.) “Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile”. (1 Cronici 28, 9.) El cunoaște lucrurile care vin în mintea noastră, fiecare dintre ele. … Dumnezeu compătimește pe bietele suflete auto-amăgite care calcă în picioare adevărul Său. Lăsați grâul și neghina să crească împreună până la seceriș. Fie-vă milă și deplângeți orbirea minților care se află sub stăpânirea lui Satana, dar stăpâniți-vă mânia și pasiunea și nu-i judecați. Lăsați în mâinile lui Dumnezeu pe cei care disprețuiesc adevărul Său. Dreptul și libertatea de a-i judeca pe alții nu vă sunt date vouă. Moise nu a avut dreptul să pronunțe judecata împotriva Israelului răzvrătit. Slăbiciunea flagrantă a agenților Săi, așa cum a fost arătată de Moise, își va aduce răsplata….

Lucrătorii lui Dumnezeu trebuie să continue să poarte vina de a fi cei care nenorocesc pe Israel, dar ei nu au libertatea de a face ca astfel de afirmații să fie adevărate. Nu intrați în adunarea celor răi, nu stați pe scaunul celor batjocoritori, țineți-vă departe de adunările celor care vor să facă din prezența voastră un prilej pentru a vă vorbi lucruri umilitoare și a turna dispreț asupra credinței voastre. Nu aveți nicio discuție în contradictoriu cu acești oameni. Nu aveți de-a face doar cu oamenii, ci și cu Satana și cu sinagoga sa. Când sunteți nevoiți să îi întâlniți, amintiți-vă de cuvintele Mântuitorului: „Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor.” Trebuie să fiți dependenți de Domnul; El vă va îmbrăca cu o armură divină și Duhul Său cel Sfânt vă va influența mintea și inima, astfel încât vocea voastră nu va prinde notele răcnetului lupilor.

Nu trebuie să uităm niciodată că suntem reprezentanți ai lui Hristos. Noi nu trebuie să folosim armele firii pământești atunci când sufletele necredincioase și amăgite vin printre noi…. Nici un cuvânt aspru sau nepoliticos, defensiv sau ofensator, nu ar trebui să ne scape de pe buze sau să fie scris de mâna noastră. Atunci când suntem insultați, nu trebuie să jignim la rândul nostru. „Și ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.” (1 Ioan 5:4). – Scrisoarea 18, 1895

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *