Întotdeauna martori în biserică, 27 octombrie

Domnul v-a vorbit faţă în faţă pe munte, din mijlocul focului. Deuteronom 5:4

Dumnezeu nu și-a lăsat niciodată biserica fără martori. În toate încercările și greutățile, în împotrivire și persecuție în mijlocul întunericului spiritual prin care a trecut biserica, Dumnezeu a avut oameni potriviți, care au fost pregătiți să preia lucrarea Sa în diferitele ei stadii și să o ducă înainte și în sus. El i-a descoperit poporului Său adevărul prin patriarhi și profeți. Domnul Hristos a fost învățătorul poporului Său din vechime în aceeași măsură în care a fost atunci când a venit în lume, îmbrăcat în veșmintele naturii omenești. Ascunzându-Și slava în chip omenesc S-a înfățișat adesea poporului Său și a vorbit cu ei “față către față, așa cum vorbește un om cu prietenul lui”. El, invizibilul lor Conducător, a fost învăluit în stâlpul de foc și de nor și a vorbit poporului Său prin Moise. Vocea lui Dumnezeu a fost auzită de profeții pe care îi chemase la o lucrare deosebită, pentru a vesti o solie specială. El i-a trimis să repete aceleași cuvinte iar și iar. Avea pregătită pentru ei o solie care nu era după căile și voința oamenilor, dar El o punea pe buzele lor și îi trimitea să o proclame. El i-a asigurat că Duhul Sfânt le va da cuvintele și modul de exprimare. Acela care cunoștea inima, le inspira cuvintele cu care să ajungă la oameni. …

Nu va fi niciun timp în istoria bisericii, când lucrătorul lui Dumnezeu să-și poată încrucișa mâinile, stând liniștit și spunând: “Pace și liniște”. Atunci va veni acea mare nimicire neașteptată. Totul pare să înainteze pe fondul unei prosperități aparente, dar Satana este vigilent. El studiază și se consultă cu îngerii lui răi pentru a găsi alt mod de a ataca, în care poate avea succes. Lupta se va intensifica din ce în ce mai aprigă din partea lui Satana, deoarece el este condus de o putere demonică. Pe măsură ce lucrarea poporului lui Dumnezeu merge înainte cu o energie sfințită, de nebiruit, înălțând standardul neprihănirii lui Hristos în biserică, mișcată de o putere de la tronul Iui Dumnezeu, marea luptă va deveni din ce în ce mai puternică și mai hotărâtă. Minți se vor ridica una împotriva alteia, planuri împotriva planurilor, principiile de origine cerească împotriva principiilor lui Satana. Adevărul, în diferitele lui aspecte, va intra în conflict cu eroarea în formele sale mereu variate și în creștere, și care, dacă va fi posibil, îi vor înșela chiar și pe cei aleși.

Lucrarea noastră trebuie să fie una serioasă. Noi nu trebuie să luptăm ca unii care lovesc cu pumnul în vânt. Păstorirea, predicarea și tipărirea au nevoie de oameni care, asemenea lui Caleb, să aibă curaj și să lucreze, oameni a căror unică țintă este să deosebească ideile false de adevăr, ale căror urechi sunt consacrate  pentru a prinde cuvintele de la Veghetorul credincios.-  Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 404-407

Lumea are nevoie de dovezile unui creștinism sincer. – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 416

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *