Poporul ales al lui Dumnezeu, 26 octombrie

Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Coloseni 3:12,13

Dragostea “nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr”. Acela a cărui inimă este plină de dragoste simte întristare față de greșelile și slăbiciunile altora; dar atunci când adevărul triumfă, atunci când norul ce întunecă bunul nume al altuia este înlăturat sau când păcatele sunt mărturisite și greșelile corectate, el se bucură. …

Dragostea nu numai că suportă greșelile altora, dar se supune cu bucurie la orice suferință sau neajuns pe care această toleranță le implică. Această dragoste “nu va pieri niciodată”. Ea nu-și pierde niciodată valoarea; ea este atributul cerului. Ca o comoară prețioasă, ea va fi dusă de cel ce o deține prin porțile cetății lui Dumnezeu.

Roada Duhului este dragostea, bucuria și pacea. Disputa și conflictul sunt lucrarea lui Satana și rodul păcatului. Dacă noi, ca popor, vrem să ne bucurăm de pace și dragoste, atunci trebuie să lepădăm  păcatele; trebuie să ajungem în armonie cu Dumnezeu și atunci vom fi în armonie și unul cu altul. Fiecare să se întrebe pe sine: Am eu harul iubirii? Am învățat să fiu îndelung răbdător și bun? Talente, învățătură și elocvență, fără acest atribut ceresc, vor fi tot atât de lipsite de sens ca și arama sunătoare și chimvalul zăngănitor. Dar, din nefericire, această comoară prețioasă este așa de puțin apreciată și căutată de către mulți dintre cei care mărturisesc credința. …

Dacă nu vrem să ne clădim speranțele pentru cer pe o temelie falsă, atunci trebuie să acceptăm Biblia așa cum este scrisă și să credem că Domnul împlinește ceea ce spune. El nu cere de la noi nimic fără să ne dea harul sau puterea de a îndeplini. Nu vom avea nici o scuză pe care s-o prezentăm în ziua lui Dumnezeu, dacă vom da greș în a atinge standardul pus înaintea noastră în Cuvântul Său.

Suntem avertizați de către apostol: “Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altora”. Pavel dorește să facem deosebirea între iubirea curată, neegoistă, care este inspirată de Spiritul lui Hristos și prefăcătoria fără sens, înșelătoare, de care este plină lumea. Această  contrafacere josnică a dus în eroare multe suflete. Ea a șters deosebirea dintre bine și rău, fiind de acord cu cel păcătos, în loc să-i arate cu credincioșie greșelile. O astfel de atitudine nu izvorăște niciodată dintr-o prietenie adevărată. Spiritul de care este animat locuiește numai în inimile firești. În timp ce creștinul va fi totdeauna bun, milos și iertător, el nu va fi niciodată în armonie cu păcatul. El va urî răul și se va prinde de ceea ce este bun, sacrificând asocierea sau prietenia cu cei neevlavioși. Spiritul Domnului Hristos ne va face să urâm păcatul, în timp ce suntem dispuși să facem orice sacrificiu pentru salvarea păcătosului. – Mărturii pentru Biserică 5:169-171

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *