O mare mișcare de reformă, 25 octombrie

Cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni 9:6

Când începem să înțelegem ce sacrificiu a făcut Hristos pentru a salva o lume care piere, atunci se va vedea o luptă puternică pentru a salva suflete. O, dacă toate bisericile noastre ar putea să vadă și să înțeleagă sacrificiul fără de margini al lui Hristos!

În viziuni de noapte, mi-au trecut pe dinainte reprezentări ale unei mari mișcări de reformă în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Mulți Îl lăudau pe Dumnezeu. Bolnavii era vindecați și alte minuni era săvârșite. Se dădea pe față un spirit de mijlocire, chiar așa cum s-a manifestat înainte de marea Zi a Cincizecimii. Sute și mii au fost văzuți vizitând familii și deschizând în fața lor Cuvântul lui Dumnezeu. Inimi au fost convinse prin puterea Duhului Sfânt și s-a manifestat un spirit de adevărată convertire. În toate părțile, uși erau larg deschise pentru proclamarea adevărului. Lumea părea să fie luminată de influența cerească. Mari binecuvântări erau primite de sincerul și smeritul popor al lui Dumnezeu. Am auzit glasuri de mulțumire și de laudă. …

Judecățile lui Dumnezeu sunt pe pământ și, sub influența Duhului Sfânt, trebuie să vestim solia de avertizare pe care El ne-a încredințat-o. Noi trebuie să vestim solia aceasta repede, rând pe rând, învățătură după învățătură. În curând, oamenii vor fi forțați să ia mari decizii, și este datoria noastră să ne asigurăm că li se dă o ocazie de a înțelege adevărul, pentru ca ei să poată lua poziție în mod inteligent de partea cea bună. Domnul îi cere poporului Său să lucreze cu sârguință și înțelepciune— cât timp mai durează perioada de probă.

Printre membri bisericilor noastre, ar trebui să fie mai multă lucrare din casă în casă, în ținerea de lecturi biblice și distribuire de literatură. Un caracter creștin poate fi format simetric și complet numai când unealta omenească consideră ca un privilegiu de a lucra dezinteresat la proclamarea adevărului și la susținerea lucrării lui Dumnezeu cu mijloace. Noi trebuie să semănăm pe lângă toate apele, păstrându-ne sufletele în iubirea lui Dumnezeu, lucrând cât este ziuă, și folosind mijloacele pe care Domnul ni le-a dat pentru a îndeplini orice îndatorire la îndemână. Tot ceea ce găsesc mâinile noastre de făcut, trebuie să facem cu credincioșie; orice sacrificiu suntem chemați să facem, trebuie să-l facem cu bucurie. Când semănăm de-a lungul apelor, vom vedea că “cine seamănă mult, mult va secera!” (2 Corinteni 9, 6). …

Domnul mi-a prezentat lucrarea care trebuie făcută în orașele noastre. Credincioșii din aceste orașe trebuie să lucreze pentru Dumnezeu în vecinătatea caselor lor. Ei trebuie să lucreze în liniște și în umilință, purtând cu ei atmosfera cerului, oriunde s-ar duce. Dacă țin eul la o parte, arătând mereu spre Hristos, puterea influenței lor se va face simțită. – Mărturii pentru biserică 9:125-128

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *