Mesajul îngerului al treilea, 22 octombrie

 Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică. Iacob 3:17

Mesajul îngerului al treilea este infailibil. Puteți sta cu siguranță perfectă pe marele și înnobilantele adevăruri legate de acest mesaj. Lucrați cu inteligență pentru a încuraja unirea credinței și a judecății, pentru ca toți să fie uniți în legăturile comuniunii și dragostei creștine. …

”Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.” Iacob 3:17,18

Principiul enunțat aici este o consecință firească a principiului religiei creștine. Mai ales cei care sunt angajați în proclamarea ultimul mesaj solemn către o lume muribundă vor căuta să îndeplinească acest verset. Deși posedă temperamente și dispoziții diferite, ei vor fi de acord în toate chestiunile legate de credința religioasă. Ei vor vorbi aceleași lucruri; vor avea același discernământ; ei vor fi una în Hristos Isus. …

Nimeni nu ar trebui să simtă că judecata sa este fără cusur, că ideile sale sunt mai presus de orice critică și că poate urma un curs propriu, indiferent de opiniile altora cu care este unit în lucrare. Atunci când credem că știm tot ceea ce merită să știm, ne aflăm într-o poziție în care Dumnezeu nu ne poate folosi. Mesajul celui de-al treilea înger nu este un mesaj limitat. Este în toată lumea; și, în măsura în care posibil, ar trebui să fim uniți în modul de a-l prezenta lumii.

Omul este supus greșelii, dar mesajul este infailibil. Cu el, totul ar trebui să fie în armonie; este centrul de interes, în care toate inimile ar trebui să fi unite. Putem înălța puncte lipsite de importanță și să căutăm să le menținem; dar nu vom câștiga nicio putere făcând acest lucru. Mesajul trebuie să pregătească un popor care să stea în picioare în ultima mare zi și pentru a fi uniți în cerul de sus. Nimeni nu ar trebui să simtă că nu are nici o importanță deosebită dacă este sau nu în unire cu frații lui; căci cei care nu învață să trăiască în armonie aici nu vor fi niciodată uniți în ceruri….

Unii au o independență naturală care îi determină să aibă o părere mai bună despre propria lor judecată decât despre cea a fraților lor. Procedând astfel, ei se plasează acolo unde nu reușesc să obțină prea multe cunoștințe pe care Dumnezeu ar vrea ca ei să le obțină…. Doctrine și planuri ar trebui să fie comparate cu legea și cu mărturia. Niciodată nu ar trebui să să ne simțim prea independenți pentru a învăța unii de la alții. – Historical Sketches, 122-125

Isus Hristos, marele Centru de atracție, nu trebuie să fie lăsat pe dinafară din mesajul îngerului al treilea. … Păcătosul trebuie să privească mereu la Golgota; și cu credința simplă a unui copilaș, el trebuie să se odihnească în meritele lui Hristos, acceptând neprihănirea Sa și crezând în harul Său. – Evangelizare, 184, 185

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *