Așteptând să fie adunați, 21 octombrie

Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Galateni 5:1

Domnul are reprezentanții Săi în toate bisericile. Acestor persoane nu li s-au prezentat adevărurile speciale de punere la probă pentru zilele de pe urmă, în împrejurări care să aducă convingerea inimii și a minții; de aceea, prin respingerea luminii, ei nu au tăiat legătura lor cu Dumnezeu. Sunt mulți aceia care au umblat credincioși în lumina care a strălucit pe cărarea lor. Ei doresc cu foame să cunoască mai mult cu privire la căile și faptele lui Dumnezeu. Peste tot în lume, bărbați și femei privesc cu dor spre cer. Rugăciuni, lacrimi și cereri se înalță de la sufletele care tânjesc după lumină, după har, după Duhul Sfânt. Mulți sunt chiar pe pragul împărăției, așteptând doar să fie adunați înăuntru.

Atunci când învățăturile lui Hristos, adevărurile Bibliei în simplitatea lor, sunt puse înaintea acestor suflete, ele recunosc lumina și se bucură în ea. Perplexitățile lor dispar în fața luminii adevărului ca roua în fața soarelui de dimineață. Concepțiile lor cu privire la adevărul biblic se fac mai cuprinzătoare și descoperirea lui Dumnezeu în Hristos ajunge la ei, arătându-le adâncimea, lărgimea și înălțimea tainei divine, spirituale, pe care mai înainte nu o înțelegeau și care nu poate fi explicată, ci doar exemplificată într-un caracter asemenea lui Hristos.

Mulți din cei care n-au legătură cu nici o biserică, și care par complet nepăsători față de cerințele lui Dumnezeu, nu sunt în fond chiar atât de indiferenți pe cât par. Chiar și cei mai nereligioși au momentele lor de convingere, când le vine o dorință după ceva ce ei nu au. În fiecare târg și oraș sunt mulți oameni care nu merg la nici o biserică. Mulți dintre aceștia sunt atrași de adunările în tabără. Vin mulți care sunt sclavi ai păcatului, victime neajutorate ale obiceiurilor rele. Mulți sunt convinși și convertiți. Atunci când prin credință se prind de făgăduința lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor, robia obiceiurilor este înfrântă. Părăsindu-și plăcerile lor păcătoase, ei ajung liberi în Hristos Isus și se bucură de libertatea copiilor lui Dumnezeu. – Mărturii pentru Biserică 6:70, 71

Lucrarea aceasta cere ca voi să vegheați asupra sufletelor, ca unii care aveți să dați seama…. Mireasma iubirii lui Hristos se va da pe față în lucrarea voastră. Acela care și-a dat propria Sa viață pentru viața lumii va colabora cu lucrătorul neegoist pentru a face impresie asupra inimii oamenilor. …

Apropiați-vă de oameni prin eforturi personale. Învățați-i că iubirea lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în sanctuarul vieții de familie. …

Eul să dispară. … Lucrați ca și cum L-ați vedea pe Cel care stă la dreapta voastră, gata să vă dea eficiența și puterea Sa atotputernică în orice urgență. Domnul este Sfătuitorul vostru, Călăuza voastră, Căpetenia mântuirii voastre. El merge înaintea voastră, biruitor și ca să biruiască. – Mărturii pentru Biserică 6:75, 76

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *