Prezentați ceva mai bun, 20 octombrie

Iată Mielul lui Dumnezeu! Ioan 1:36

Să ajungem la oameni, oriunde ar fi ei și oricare ar fi condiția și poziția lor socială, și să-i ajutăm în orice mod posibil — aceasta este slujire adevărată. Printr-un asemenea efort, puteți câștiga inimi și deschide o ușă înaintea sufletelor care pier.

În toată lucrarea voastră, amintiți-vă că sunteți legați de Hristos, că sunteți o parte din marele plan de răscumpărare. Iubirea lui Hristos trebuie să curgă prin viața voastră într-un șuvoi vindecător, dătător de viață. În timp ce căutați să atrageți pe alții în cercul iubirii Sale, lăsați ca puritatea exprimării, altruismul slujirii, bucuria comportamentului vostru să dea mărturie despre puterea harului Său. Dăruiți lumii o reprezentare a Lui atât de pură și neprihănită, încât oamenii să-L privească în toată frumusețea Sa.

Este aproape nefolositor să încercăm să-i reformăm pe alții, atacând ceea ce noi putem considera ca fiind obiceiuri greșite. Rezultatele unor asemenea eforturi aduc adesea mai mult rău decât bine. În discuția Sa cu femeia samariteană, în loc să disprețuiască fântâna lui Iacov, Hristos a prezentat ceva mai bun. “Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și Cine este Cel ce-ți zice: ‘Dă-Mi să beau’, tu ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie.” (Ioan 4, 10.) El a deviat discuția către comoara pe care o avea de oferit, dându-i femeii ceva mai bun decât ceea ce avea ea, chiar apa vie, bucuria și nădejdea Evangheliei.

Aceasta este o ilustrare a modului în care trebuie să lucrăm. Trebuie să le oferim oamenilor ceva mai bun decât ceea ce au ei, însăși pacea lui Hristos, care depășește orice înțelegere. Noi trebuie să le vorbim despre Legea sfântă a lui Dumnezeu, transcrierea caracterului Său și o expresie a ceea ce El dorește ca ei să devină. Arătați-le cât de infinit superioară bucuriilor și plăcerilor trecătoare ale lumii este slava nepieritoare a cerului. Spuneți-le despre libertatea și odihna pe care le pot afla în Mântuitorul. “Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete.” (Ioan 4, 14), a declarat El.

Înălțați-L pe Isus, strigând: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” (Ioan 1, 29.) Numai El poate satisface dorința fierbinte a inimii și poate da pace sufletului.

Dintre toți oamenii din lume, reformatorii ar trebui să fie cei mai altruiști, cei mai buni, cei mai politicoși. În viețile lor, ar trebui să se vadă adevărata bunătate a faptelor altruiste. …

Ucenicii lui Hristos trebuie să dea pe față acel spirit care domnește în ceruri. …

Cei mai umili lucrători, cooperând cu Hristos, pot atinge corzi ale căror vibrații vor răsuna până la marginile pământului și se vor aduna într-un cânt ce va străbate veacurile nesfârșite. – Divina Vindecare, 156-159

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *