Obiectul cel mai valoros, 8 octombrie

Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 1 Ioan 1:7

Unitatea înseamnă putere, iar Domnul dorește ca adevărul acesta să fie arătat continuu de toți membrii bisericii lui Hristos. Toți trebuie să fie uniți în dragoste, în blândețe și în smerenia inimii. Să lucreze așa cum a lucrat Hristos, fiind organizați într-o societate a credincioșilor, în scopul de a-și uni și de a-și răspândi influența. Ei trebuie să arate mereu amabilitate și respect unii față de alții. Fiecare talent își are locul lui și trebuie să fie păstrat sub conducerea Duhului Sfânt.

Biserica este o societate creștină înființată pentru membrii care o alcătuiesc, așa încât fiecare membru să se poată bucura de ajutorul tuturor darurilor și talentelor celorlalți membri și de lucrarea lui Dumnezeu asupra lor, în conformitate cu diferitele lor aptitudini și capacități. Biserica este unită prin legăturile sfinte ale părtășiei pentru ca fiecare membru să poată beneficia de influența celorlalți. Toți trebuie să se angajeze în legământul dragostei și al armoniei. Principiile și darurile creștine ale întregii societăți a credincioșilor trebuie să contribuie împreună la puterea și activitatea ei armonioasă. Fiecare credincios să beneficieze și să se dezvolte prin influența înnobilatoare și transformatoare a diferitelor aptitudini ale celorlalți membri, deoarece însușirile care îi lipsesc unuia ar putea să fie manifestate într-o măsură mult mai mare de altul. Toți membrii trebuie să se unească, pentru ca biserica să poată ajunge o priveliște pentru lume, îngeri și oameni.

Angajamentul prin care cineva ajunge să facă parte din biserică este acesta: fiecare membru trebuie să meargă pe urmele lui Hristos, să ia jugul Său asupra sa și să învețe de la Acela care este blând și smerit cu inima. Dacă veți face astfel, „veți găsi”, spune iubitul Mântuitor, „odihnă pentru sufletele voastre; căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară” (Matei 11,29.30).

Cei ce poartă jugul lui Hristos vor fi uniți. Ei vor cultiva simpatia și îndelunga răbdare și, într-o armonie sfântă, se vor strădui să le arate celorlalți simpatia duioasă și dragostea de care ei înșiși simt că au o nevoie atât de mare. Cel slab și fără experiență poate fi întărit de cei care au mai multă nădejde și o experiență matură. Chiar și cel mai neînsemnat dintre toți este o piatră care trebuie să strălucească în întreaga zidire. El este un membru vital în trupul bisericii, unit cu Hristos, care este Capul, și, prin Hristos, îi sunt atribuite trăsăturile excelenței caracterului Său, așa încât Mântuitorului nu-I este rușine să îl numească fratele Său… În ochii cerului, o biserică separată și deosebită de lume constituie obiectul cel mai valoros de pe întregul pământ….  Biserica trebuie să fie așa cum a plănuit Dumnezeu, și anume o reprezentantă a familiei lui Dumnezeu dintr-o altă lume. — Solii alese 3: 4-5

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *