Biserică se adaugă la biserică, 7 octombrie

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Isaia 55:6

Membrii bisericii trebuie să se scoale și să lumineze în mijlocul întunericului moral al lumii. Dacă suntem conectați la Lumina lumii, vom reflecta lumina asupra celorlalți. Dacă ne împărtășim din harul bogat al Mântuitorului, vom fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru….

Din cauză că atât de mulți dintre urmașii declarați ai lui Hristos caută să fie primii, El nu poate avea încredere în ei. Dacă ei ar fi umili, dispuși să fie învățați de El, ei ar fi o putere care să arate lumii influența adevărului asupra caracterului omenesc. Cei care lucrează în rândurile lui Hristos, fără a căuta niciodată să se înalțe pe sine, vor dezvălui o activitate și un progres constant în întreprinderile misionare. Ei nu vor fi mulțumiți dacă nu se adaugă biserică la biserică.

Dumnezeu se așteaptă ca cei care sunt în slujba Lui să lupte cu ardoare pentru credința care a fost dată sfinților. Lucrarea noastră misionară activă trebuie să fie mai amplă decât a fost în trecut. Mai mult teritoriu trebuie să fie anexat; standardul adevărului trebuie să fie plantat în locuri noi; biserici trebuie să fie înființate; trebuie făcut tot ce se poate face pentru a împlini însărcinarea: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh.  Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

Viața unei biserici depinde de interesul pe care membrii ei îl manifestă față de cei din afara turmei. Biserica lui Dumnezeu să își amintească că Hristos S-a dat pe Sine ca jertfă pentru a salva o lume de la distrugere. De dragul nostru, El a devenit sărac, pentru ca noi, prin sărăcia Lui să intrăm în posesia bogățiilor veșnice. Ar trebui ca cei pe care Dumnezeu a binecuvântat cu o cunoaștere a adevărului să devină limitați în planurile lor? Fie să se trezească la un sentiment al vastelor lor obligații, îndepărtând orice fir de egoism, pentru ca Domnul să poată turna asupra lor Duhul Său cel Sfânt. Să-L caute pe Domnul cât timp mai poate fi găsit, și să-L cheme cât timp El este aproape. Ei nu au niciun motiv pentru a fi necredincioși sau a se plânge. Să înceteze orice fel de căutare de greșeli și murmur, și să încurajeze un spirit de recunoștință pentru îndurările și binecuvântările din trecut. Să-L laude pe Domnul cu recunoștință nespusă pentru lumina Cuvântului Său, care strălucește pe cărarea lor, pentru a fi primit în inimă și în minte, și reflectat asupra celor din întuneric. Astfel, ei vor fi pregătiți să lucreze pentru lauda și slava lui Hristos și pentru a înscrie pe steagurile lor: „Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12). – The Signs of the Times, 21 august 1901.

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

 Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *