Un nume regesc, 4 octombrie

Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 1 Petru 4:16

Dumnezeu m-a instruit să spun poporului Său, pastori și membri laici: „Luați poziție pe un teren mai înalt. Mergeți cu fermitate înainte și în sus pe calea pe care a pășit Isus. Nu vă încredeți în propriile voastre păreri. Sfințirea prin adevăr este singura voastră siguranță.” Domnul Dumnezeul lui Israel vrea ca poporul Său să stea în Tăria și în puterea Sa, primind ca să dea și altora. El va susține și va sprijini pe cei care Îi slujesc cu mintea, cu inima și puterea.

Trebuie să înțelegem ce înseamnă să ne îmbrăcăm în Hristos, ce înseamnă să avem o cunoaștere experimentală a harului lui Hristos și o credință în continuă creștere.

Vorbind despre taina „ascunsă din veacuri în Dumnezeu”, Pavel spune: „Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine … pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.” Biserica de pe acest pământ trebuie să dezvăluie slava lui Dumnezeu nu numai pentru cei care trăiesc în această lume, ci și domniilor şi stăpânirilor din locurile cerești.

Dumnezeu a ales dintre neamuri un popor pentru Sine, și i-a dat numele de creștin. Acesta este un nume regal, dat celor care se alătură lui Hristos…. Petru spune: „Dacă cineva suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta ”….

O, dacă poporul lui Dumnezeu L-ar crede pe cuvânt și s-ar prinde de minunata comoară de cunoaștere care li s-a deschis! …

Avem în fața noastră cel mai înalt și mai sfânt exemplu. În gând, cuvânt și faptă, Isus a fost fără păcat. Perfecțiunea a marcat tot ceea ce a făcut El. El ne arată calea pe care a pășit El, spunând: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.”

Noi avem o autoritate perfectă – Cuvântul viului Dumnezeu. El ne-a dat acest Cuvânt ca ghid și sfătuitor. Psalmistul spune: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta”….

Creștinii, cei care trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeu în lume, nu trebuie să caute doctrine care sunt noi și ciudate. Ei nu trebuie să scotocească în tainele vieții viitoare. Rolul lor este de a-și duce viața într-un mod care poate fi aprobat de Dumnezeu – The Review and Herald, 26 aprilie, 1906

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *