7 aprilie – Divinitate

Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr. Ioan 4:24

Fragmentul acesta face parte din discuția Învățătorului cu femeia din Samaria, la fântâna lui Iacov. Acest detaliu este important pentru a putea înțelege mesajul din textul de mai sus. Femeia tocmai întrebase care este locul potrivit pentru închinare: la templul din Ierusalim sau la sanctuarul samaritean de pe muntele din apropiere? La această întrebare Isus a răspuns că locul de închinare nu este cel mai important aspect al închinării, ci modalitatea de închinare.

În acest context, Isus face o afirmație succintă, dar extrem de importantă despre natura divină a lui Dumnezeu. Pentru capacitatea de înțelegere a femeii și pentru cititorii de mai târziu, Isus spune că Dumnezeu este Duh. Adică Dumnezeu nu poate fi înțeles și nu I se poate aduce închinare judecând strict după tipare omenești. Dumnezeu este transcendent, El este mai presus de lumea materială; Se situează deasupra și în afara materiei.

Poziția transcendentă a lui Dumnezeu în raport cu creația Îi dă posibilitatea să Se plaseze în afara spațiului și a timpului, adică El este atotprezent și atemporal, etern, fără început și fără sfârșit. Puterea și cunoștința Sa sunt de asemenea infinite. Înțelepciunea divină are acces la orice informație, cunoștință sau realitate, indiferent de locul sau momentul în care se află: trecut, prezent sau viitor.

Având în vedere atributele amintite mai sus, plus calitățile excepționale ale caracterului divin, avem o sumă suficientă de factori care revendică închinarea și ascultarea omului. Aceasta trebuie să corespundă adevărului descoperit în Scriptură și trebuie adusă la îndeplinire cu cea mai profundă trăire spirituală. Există cuvinte precum „aleluia”, „slavă” și „glorie” care nu pot fi folosite cu altă destinație decât numai Dumnezeu.

Ar putea fi adorația mea distribuită și altcuiva sau spre altceva în afară de Dumnezeu?

Materialul face parte din devoționalul  ”Sensuri și contrasensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Divinitate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *