36 – Iertarea adevărată îndepărtează păcatul

Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 1 Ioan 1:7

Nu trebuie să ne prezentăm ca fiind mai buni decât Dumnezeu. Când cineva vine la mine sau la tine, cu inima zdrobită și își mărturisește greșeala, noi îl iertăm și, înainte de a fi spus jumătate din ce avea de spus, noi îi spunem că este în regulă, este iertat și să nu mai amintim despre acest lucru. Exact așa face Dumnezeu. El ne-a dat pilda fiului risipitor ca o ilustrare a modului în care El ne iartă. Tatăl lui l-a văzut foarte de departe, și a alergat să-l întâmpine.

Sunt atât de recunoscător că Dumnezeu nu îmi cere, înainte de a fi iertat, să mă întorc și să iau absolut fiecare păcat pe care l-am comis vreodată și să-l mărturisesc. Dacă ar face așa, El ar trebui să-mi prelungească perioada de probă mai mult decât cred că ar fi posibil, pentru ca eu să mărturisesc chiar și cea mai mică parte din ele. David spunea: „Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele, şi nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu şi mi se înmoaie inima.” (Psalmul 40:12)

Da, păcatele noastre sunt „nenumărate”, dar „jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.” (Psalmul 51:17) Astfel facem un legământ cu Dumnezeu prin jertfă! Domnul iartă liber și noi putem ști acest lucru.

El ne arată păcatele reprezentative ale vieții noastre. Păcatele care ies în evidență reprezintă întreaga noastră natură păcătoasă și știm că întreaga noastră viață este de același caracter păcătos. Dumnezeu este infinit în dragoste și compasiune. „Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.” (Psalmul 103:13,14)

Să-L acuzăm noi oare pe Dumnezeu că ne-ar spune: „Ți-am arătat acele păcate și le-ai mărturisit; dar mai sunt și alte păcate și nu ți le voi arăta; tu trebuie să le descoperi singur și până nu vei face lucrul acesta, nu te voi ierta?” Dumnezeu nu se poartă cu noi în acest fel.

Waggoner, General Conference Bulletin, 1891, No. 12

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *