Legile naturii sunt legile lui Dumnezeu – 3 mai

Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! … Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor. Proverbe 4:20-22

De vreme ce mintea şi sufletul se exprimă prin intermediul trupului, atât vigoarea mintală, cât şi cea spirituală depind într-o mare măsură de activitate şi tăria fizică; tot ceea ce promovează sănătatea fizică, promovează dezvoltarea unei minţi puternice şi a unui caracter bine echilibrat. În lipsa sănătăţii, nimeni nu poate înţelege tot atât de clar şi nici nu-şi poate împlini tot atât de bine îndatoririle pe care le are faţă de sine, faţă de semenii lui şi faţă de Creatorul său. Ca urmare, sănătatea ar trebui păzită cu tot atât de multă credincioşie ca şi caracterul. La temelia întregului efort educaţional ar trebui să se afle cunoaşterea fiziologiei şi a igienei…

Tinerii, în prospeţimea şi vigoarea vieţii, nu-şi dau decât vag seama de valoarea energiei lor deosebite. Cu câtă lipsă de înţelepciune o risipesc, cu câtă uşurătate o tratează — o comoară mai preţioasă decât aurul, mai importantă pentru creşterea personală decât multa învăţătură, decât rangul sau bogăţiile! Câţi oameni, jertfindu-şi sănătatea în lupta pentru bogăţii sau putere, aproape că şi-au atins obiectul mult dorit, dar aceasta numai pentru a cădea neajutoraţi, în timp ce alţii, care au o rezistenţă fizică superioară, au pus mâna pe premiul mult râvnit! Din pricina unor stări bolnăvicioase, ca rezultat al neglijării legilor sănătăţii, cât de mulţi au ajuns la practici păcătoase, sacrificând astfel orice nădejde pentru această lume şi pentru cea viitoare! …

Tinerii ar trebui învăţaţi că legile naturii sunt legile lui Dumnezeu — în aceeaşi măsură divine ca şi preceptele Decalogului. Dumnezeu a scris legile care guvernează organismul nostru pe fiecare nerv, muşchi şi fibră a corpului. Fiecare violare din neglijenţă sau cu bună ştiinţă a acestor legi este un păcat împotriva Creatorului nostru. Şi atunci, cât de necesar este să se ofere cunoştinţe temeinice, legate de aceste legi!…

Ar trebui subliniată atât influenţa minţii asupra trupului, cât şi cea a trupului asupra minţii. Curentul electric al creierului, pus în mişcare de activitatea mintală, vitalizează întregul organism şi reprezintă în felul acesta un ajutor nepreţuit pentru rezistenţa în faţa bolilor…. Ar trebui, de asemenea, arătate puterea voinţei şi importanţa stăpânirii de sine în păstrarea şi în restabilirea sănătăţii, efectul deprimant şi chiar distrugător al mâniei, nemulţumirii, egoismului sau necurăţiei şi, pe de altă parte, minunata putere dătătoare de viaţă, care se găseşte în voioşie, altruism şi recunoştinţă. Există în Scriptură un adevăr fiziologic de care trebuie să ţinem seama: „O inimă veselă este un bun leac.” Proverbe 17, 22. – Educația, p. 195-197.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”  de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *