Sănătatea este o binecuvântare pe care puțini o apreciază – 6 mai

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 1 Corinteni 6:19

Sănătatea este o binecuvântare a cărei valoare o apreciază foarte puţini şi totuşi, de ea depinde, în mare măsură, eficacitatea puterilor noastre fizice şi intelectuale. Pornirile şi pasiunile noastre îşi au locul lor în corp şi acesta trebuie păstrat în cele mai bune condiţii din punct de vedere fizic şi sub cea mai spirituală influenţă, pentru ca talanţii ce ne-au fost daţi să aducă cele mai mari foloase.

Tot ceea ce slăbeşte puterea fizică face să scadă şi capacitatea intelectuală, făcând-o mai puţin în stare să facă deosebire între bine şi rău. Devenim astfel mai puţin capabili a alege ceea ce ştim că este bine.

Greşita folosire a puterilor noastre fizice scurtează perioada de timp în care viaţa noastră poate fi folosită spre slava lui Dumnezeu. Și faptul acesta ne face neînstare a aduce la îndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o s-o facem. Fiind îngăduitori faţă de noi înşine în a ne forma obiceiuri rele, culcându-ne târziu, satisfăcându-ne apetitul în detrimentul sănătăţii, noi punem temelia slăbiciunii noastre corporale. Neglijând exerciţiile fizice, lucrând peste măsură cu mintea şi corpul nostru, ajungem să zdruncinăm echilibrul sistemului nostru nervos. Aceia care îşi scurtează în acest fel viaţa şi devin astfel incapabili pentru slujire, datorită nerespectării legilor naturale, sunt vinovaţi de jaf înaintea lui Dumnezeu.

Ei jefuiesc, de asemenea, pe semenii lor. Ocazia de a binecuvânta pe alţii, lucrare pentru care de fapt, Dumnezeu i-a trimis în lume, a fost scurtată datorită acţiunii şi comportamentului lor. Și ei s-au făcut astfel neînstare să facă chiar ceea ce ar fi putut realiza într-o scurtă perioadă de timp. Domnul ne consideră vinovaţi, atunci când prin obiceiurile noastre vătămătoare, lipsim lumea de binele ce-l putem face.

Călcarea legilor fizice înseamnă şi călcarea Legii morale, căci Dumnezeu este, în adevăr, Autorul atât al legilor fizice, după cum El este şi autor al legilor morale. Legea Sa este scrisă cu degetul Său pe fiecare nerv, pe fiecare muşchi, pe flecare capacitate dată omului. şi orice greşită sau rea întrebuinţare a oricărei părţi a organismului nostru este o violare a acelei legi.

Toţi ar trebui să aibă o inteligentă cunoaştere a corpului omenesc, pentru ca să-şi poată păstra trupurile într-o stare bună, necesare spre a face lucrarea Domnului. Viaţa fizică trebuie să fie păstrată cu multă grijă şi cultivată, pentru ca prin om, natura divină să poată fi descoperită în toată plinătatea ei. Legătura dintre organismul nostru fizic şi viaţa spirituală, este una dintre cele mai importante ramuri ale educaţiei. Ea ar trebuii tratată cu multă atenţie, atât în cămin, cât şi în şcoală… Toţi ar trebui să se aşeze în cea mai bună legătură posibilă faţă de viaţa şi sănătatea lor.

Obiceiurile noastre ar trebui să fie aduse sub controlul minţii, care la rândul ei, trebuie să fie sub conducerea lui Dumnezeu. – Parabolele Domnului Hristos, p. 346-348.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”  de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *