Importanța unei cumpătări stricte – 8 mai

Ferice de tine, ţară al cărei împărat este de neam mare şi ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-şi întărească puterile, nu ca să se dedea la beţie! Eclesiastul 10:17

Lecţia prezentată aici [a tinerilor evrei] este o lecţie la care am face bine să ne gândim. Primejdia noastră nu vine din puţinătatea mâncării, ci din abundenţa ei. Noi suntem în mod constant ispitiţi la exces. Aceia care vor să-şi păstreze energiile neafectate, pentru slujirea lui Dumnezeu, trebuie să respecte strictă temperanţă în ceea ce priveşte folosirea bunătăţilor date de El, precum şi abstinenţa totală de la orice obicei vătămător sau degradant.

Obiceiurile fizice corecte promovează superioritatea mintală. Puterea intelectuală, tăria fizică şi longevitatea depind de legi imuabile. Nu există nici un fel de „aşa a fost să fie”, nici o întâmplare în legătură cu acest lucru. Dumnezeul naturii nu Se va amesteca pentru a-i păzi pe oameni de consecinţele violării legilor naturii. Există mult adevăr preţios în adagiul: „Fiecare om este arhitectul propriului său viitor”. Câtă vreme este adevărat că părinţii sunt răspunzători atât de felul caracterului, cât şi de educaţia şi pregătirea fiilor şi fiicelor lor, este la fel de adevărat că poziţia şi măsura în care putem fi de folos în lume depind, în mare parte, de propriul nostru curs de acţiune.

Să nu uite, tineri şi bătrâni, că pentru orice violare a legilor vieţii, natura îşi va manifesta protestul. Sancţiunea va cădea atât asupra capacităţilor mintale, cât şi a celor fizice. Iar acest lucru nu se limitează la simplul vinovat. Efectele obiceiurilor greşite ale acestuia se văd în progenitura lui şi astfel relele ereditare sunt transmise chiar şi celei de-a treia sau a patra generaţii…

Noi suferim deja din pricina obiceiurilor greşite ale părinţilor noştri; însă, cu toate acestea, cât de mulţi apucă pe o cale sub toate aspectele mai rea decât a lor! Opiul, ceaiul, cafeaua, tutunul şi băuturile alcoolice sting cu rapiditate scânteia forţei vitale ce mai există încă în neamul omenesc…

Folosirea băuturii ameţitoare detronează raţiunea şi împietreşte inima faţă de orice influenţă curată şi sfântă…

Acum este nevoie de bărbaţi ca Daniel — oameni ai renunţării de sine şi ai curajului — pentru a fi reformatori radicali în ceea ce priveşte temperanţa. Fie ca fiecare creştin să aibă grijă ca exemplul şi influenţa lui să fie de partea reformei. Pastorii Evangheliei să fie credincioşi în lucrarea de instruire şi avertizare a poporului. Și nimeni să nu uite că fericirea noastră în două lumi depinde de corecta îndreptare a vieţii acesteia. – The Signs of the Times, 11 februarie 1886.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”  de Ellen G. White.  Traducere : Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *