Sănătatea răsplata obiceiurilor corecte, 10 august

Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace. Proverbe 3:1, 2

Legile naturii sunt legile lui Dumnezeu, divine, la fel ca și Decalogul. Dumnezeu a scris legile ce guvernează organismul nostru, pe fiecare nerv, mușchi și fibră din corp. Orice încălcare a lor, intenționată sau nu, este un păcat împotriva Creatorului nostru.

Între corp și suflet există o strânsă legătură și, pentru a ajunge la o înaltă desăvârșire morală și spirituală, trebuie să respectăm legile care cârmuiesc corpul nostru. Pentru a ne asigura  un caracter puternic și echilibrat, trebuie să fie exercitate și dezvoltate atât puterile corporale, cât și cele spirituale. Ce studiu poate fi mai însemnat pentru tineret decât acela care se ocupă de minunatul organism pe care ni l-a încredințat Dumnezeu și de legile prin care este păstrat în deplină sănătate?

Sănătatea poate fi câștigată prin obiceiuri corespunzătoare de viață și poate fi făcută să prospere și să aducă profit. Însă acest capital, mai prețios decât orice depozit în bancă, poate fi sacrificat prin necumpătare în mâncare și băutură sau lăsând organele să ruginească prin lipsă de activitate. Trebuie să se renunțe la îngăduințe și răsfăț, iar lenea trebuie biruită.

Sănătatea ar trebui păzită cu tot atâta sfințenie ca și caracterul.

Trupurile noastre sunt proprietatea cumpărată de Hristos și nu avem libertatea de a face cu ele după cum poftim. Toți cei care înțeleg legile sănătății ar trebui să-și dea seama de obligația pe care o au de a respecta aceste legi, pe care Dumnezeu le-a așezat în făpturile lor. Ascultarea de legile sănătății trebuie considerată ca fiind o datorie personală. Noi înșine trebuie să suferim rezultatele legii încălcate. Trebuie să răspundem în mod individual înaintea lui Dumnezeu pentru obiceiurile și practicile noastre. Din această cauză, întrebarea în ce ne privește nu este „Care este obiceiul lumii?”, ci „Cum voi trata eu, ca individ, templul trupului pe care mi l-a dat Dumnezeu?”

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Photo by Emma Simpson on Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *