Slujirea noastră rațională

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească (în limba engleză rațională)” Romani 12:1.

Apostolul își sfătuiește frații să-și consacre trupurile lui Dumnezeu… Când urmăm o cale  care ne reduce vigoarea mintală și fizică – prin mâncare, băutură sau oricare alt obicei – noi dezonorăm pe Dumnezeu, căci Îl jefuim de servirea  pe care o cere de la noi. Când ne lăsăm în voia poftei în detrimentul sănătății,  când îngăduim obiceiuri care ne slăbesc vitalitatea și vigoarea mintală, nu putem avea o apreciere înaltă a  ispășirii, nici o apreciere corectă a lucrurilor veșnice.

Când mintea noastră este întunecată și parțial paralizată de boală suntem ușor biruiți de ispitele Satanei. Mâncatul nesănătos pentru a satisface apetitul are ca rezultat direct dezechilibrarea circulației sângelui, cauzează debilitate nervoasă și rezultatul este o mare lipsă de răbdare și de o afecțiune sinceră, elevată. Puterea de echilibru precum și modul de exprimare al facultăților morale și mintale sunt slăbite prin îngăduirea apetitului pervertit…

Toate bogățiile lumii devin nesemnificative atunci când sunt comparate cu valoarea puterilor mintale și morale. Și acțiunea sănătoasă a acestor facultăți este dependentă de sănătatea fizică. Cât de important este deci ca să știm cum să păstrăm sănătatea, ca să știm că datoria noastră față de Dumnezeu și față de om poate fi realizată în conformitate cu poruncile Lui. Legile lui Dumnezeu sunt clare  și distincte. Nici o incertitudine nu întunecă vreo una dintre ele. Nici una dintre ele nu trebuie să fie înțeleasă greșit. Cei care nu le pot discerne sunt amorțiți de propriile obiceiuri greșite care le slăbesc intelectul.

Planul lui Dumnezeu este să ne învețe importanța cumpătării în toate lucrurile. După cum necumpătarea a fost cauza căderii primilor noștri părinți din starea lor sfântă și fericită, prin călcarea legii lui Dumnezeu, tot astfel cumpătarea în toate lucrurile ne va păstra facultățile mintale în cea mai sănătoasă condiție, astfel încât nici o ceață și nici o nesiguranță să nu întunece pe nimei, ci  intelectul să ne poată călăuzi către acțiuni corecte, în conformitate cu legea Sa… Noi trebuie să lucrăm în armonie cu legile naturale dacă vrem să discernem cerințele obligatorii ale legii rostite de Dumnezeu pe Sinai.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *