Testul apetitului

 Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat” 1 Corinteni 9:27.

După botezul Său, Fiul lui Dumnezeu a intrat în pustia mohorâtă, pentru ca acolo să fie ispitit de diavolul. Timp de aproape șase săptămâni El a îndurat agonia foamei… El a înțeles puterea apetitului asupra omului și, în folosul omului păcătos, El a suportat cel mai dificil test posibil în acest punct. Aici a fost câștigată o biruință pe care puțini o apreciază. Puterea de control a unui apetit corupt și păcatul grav al complacerii poate fi înțeles prin lungimea postului pe care l-a îndurat Mântuitorul nostru ca să-i sfărâme puterea…

Necumpătarea se află la temelia tuturor relelor morale cunoscute de om. Hristos a început lucrarea de răscumpărare exact acolo unde a început ruina. Căderea primilor noștri părinți a fost cauzată de îngăduirea apetitului. În răscumpărare, tăgăduirea apetitului este prima lucrare a lui Hristos.

Fiul lui Dumnezeu a văzut că omul nu putea birui singur această ispită puternică… El a venit pe pământ ca să unească puterea Sa divină cu eforturile omenești, pentru ca prin forța și puterea morală pe care le dă El, noi să putem birui în dreptul nostru. O, ce bunăvoință fără egal, ca Regele slavei să coboare în această lume și să îndure chinurile foamei și ispitele feroce ale unui dușman viclean, pentru ca să poată obține o victorie infinită pentru om. Aceasta este o iubire fără seamăn. Cu toate acestea, această mare bunăvoință este doar vag înțeleasă de cei pentru care a fost săvârșită.

Nu doar chinurile foamei au făcut suferința Răscumpărătorului nostru atât de nedescris de mare. Simțământul vinovăției care a rezultat din îngăduirea apetitului care a adus un astfel de teribil vai în lume este cel care a apăsat atât de greu asupra sufletului Său divin…

Având natura omului și povara teribilă a păcatelor sale apăsând asupra Sa, Răscumpărătorul nostru a rezistat puterii Satanei asupra acestei ispite puternice, care pune în pericol sufletele oamenilor. Dacă omul ar învinge această ispită, el ar putea birui în orice alt punct.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *