Bătălia pentru puritate

Pe tine însuţi păzeşte-te curat” 1 Timotei 5:22.

Să știi ce constituie puritatea minții, sufletului și trupului este o parte importantă a educației.

Când caracterului îi lipsește puritatea, când păcatul a devenit o parte a caracterului, acesta are o putere fermecătoare egală cu a unui pahar amețitor de lichior. Puterea autocontrolului și rațiunea sunt copleșite de practici care întinează întreaga ființă și, dacă aceste practici păcătoase sunt continuate, creierul este slăbit și bolnav și își pierde echilibrul. Unii ca aceștia sunt un blestem pentru ei înșiși și pentru toți cei care vin în contact cu ei.

Obiceiurile rele se formează cu mai multă ușurință decât obiceiurile bune, și se renunță mult mai greu la obiceiurile rele. Depravarea naturală a inimii este considerată vinovată de faptul atât de cunoscut – că ia mult mai puțină muncă să demoralizezi tinerii, să le corupi ideile despre un caracter moral și religios, decât să sădești în caracterul lor, obiceiurile de durată, pure și neprihănite ale dreptății și adevărului. Îngăduința de sine, dragostea de plăceri, dușmănia, mândria, stima de sine, invidia, gelozia vor crește spontan, fără exemplu și învățătură. În starea noastră prezentă căzută, tot ce este nevoie să facem este să lăsăm mintea și caracterul în voia tendințelor sale naturale. În lumea naturii, lăsați un câmp în voia sorții și îl veți vedea acoperit cu mărăcini și spini; dar pentru a produce grâne prețioase sau flori frumoase, trebuie muncă și îngrijire neîntreruptă.

Acum prezentăm înaintea dumneavoastră necesitatea de a rezista continuu răului. Tot cerul este interesat de bărbați și femei care valorează atât de mult pentru Dumnezeu încât a dat pe iubitul Său Fiu să moară pentru  răscumpărarea lor. Nici o altă creatură pe care a făcut-o Dumnezeu nu este capabilă de un astfel de progres, un astfel de rafinament și o astfel de noblețe ca omul. Apoi, când oamenii devin insensibili datorită propriilor pasiuni înjositoare, înecați în viciu, ce priveliște devin, la care să se uite Dumnezeu! Omul nu poate concepe  ceea ce poate fi și ceea ce poate deveni. Prin harul lui Hristos el este capabil de progres mintal constant. Lăsați lumina să lumineze în mintea sa și iubirea lui Dumnezeu să fie turnată în inima sa și el poate deveni, prin harul lui Hristos care a murit pentru a-i împărtăși acest har, un om puternic – un copil al acestui pământ, dar un moștenitor al nemuririi.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *