Grijă pentru templul trupului

Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” Psalm 139:14.

Psalmistul spune: ”Te laud că sunt o făptură așa de minunată.” Dumnezeu ne-a dat facultăți și puteri ale minții și trupului, și este datoria noastră să le păstrăm în cea mai bună condiție. Dacă cineva își slăbește puterile prin indulgența apetitului, își descrește puterea de influență, făcându-se nedesăvârșit. Numai prin jertfa scumpă de pe crucea Golgotei putem înțelege valoarea sufletului omenesc. Suntem așezați pe un teren avantajos prin puterea răscumpărătoare a lui Isus Hristos, pentru a obține libertatea din robia păcatului, adusă prin căderea lui Adam.

Trebuie să profităm de capacitățile și talentele împrumutate nouă de Dumnezeu. Toți cei care slăbesc și distrug puterile fizice, mintale și morale prin mâncare păcătoasă, prin îmbrăcăminte păcătoasă și prin violarea legilor sănătății în orice privință, vor trebui să dea socoteală lui  Dumnezeu pentru tot binele pe care l-ar fi putut face dacă ar fi respectat legile sănătății, în loc să fie indulgenți cu sine, neglijenți și nesăbuiți față de casa în care trăiesc… Dumnezeu spune: “Voi nu sunteți ai voștri.” Tu ești proprietatea lui Dumnezeu. Răscumpărarea ta a costat viața Fiului lui Dumnezeu…  Toți  trebuie să ia în considerare măreția sacrificiului făcut. Maiestatea cerului, Împăratul slavei, a plănuit ca bărbați și femei să-I slujească din toată inima.

În cuvintele apostolului Pavel este un sens profund: ”Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârșită.” (Romani 12:1, 2). Nimeni nu poate aduce onoare lui Dumnezeu dacă urmărește un curs de acțiune care va aduce pată asupra corpului sau sufletului. Jertfa noastră trebuie să fie  sfântă și fără prihană. Aceasta este o slujbă rațională din partea fiecăruia. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu…

Dumnezeu vrea să-L onorăm cu tot ceea ce suntem.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *