Un templu pentru Dumnezeu

Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?” 1 Corinteni 3:16.

Din veacurile veșnice a fost scopul lui Dumnezeu ca fiecare ființă creată, de la serafimul luminos și sfânt până la om, să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Din cauza păcatului, omul a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu…

Dumnezeu a plănuit ca templul de la Ierusalim să fie un martor permanent al destinului înalt deschis fiecărui suflet. Dar iudeii n-au înțeles semnificația clădirii pe care o priveau cu atât de multă mândrie… Curțile templului de la Ierusalim, pline de tumultul traficului nesfânt, reprezenta mult prea adevărat templul inimii, pângărit de prezența pasiuni senzuale și de gânduri nesfinte. Curățind templul de cumpărătorii și vânzătorii lumii, Isus a anunțat misiunea Sa de curățire a inimii de întinarea păcatului- de dorințe pământești, pofte egoiste, obiceiuri rele care corup sufletul… Numai Hristos poate curăța templul sufletului… prezența Sa va curăța și va sfinți sufletul, astfel încât să poată fi un templu sfânt pentru Domnul și ”un lăcaș al lui Dumnezeu, prin Duhul”(Efeseni2:22).

Prin această imagine  frumoasă și impresionantă Cuvântul lui Dumnezeu prezintă considerația pe care o pune asupra organismului nostru și responsabilitatea pe care o pune asupra noastră de a-l păstra în cele mai bune condiții. Trupurile noastre sunt proprietatea cumpărată de Hristos și noi nu avem libertatea să facem cu ele ce ne place. Omul a făcut acest lucru. El și-a tratat trupul de parcă legile acestuia nu au nici o consecință. Prin apetit pervertit organele și puterile sale au devenit slăbite, bolnave, infirme…

Când bărbații și femeile sunt cu adevărat convertiți, atunci vor privi în mod conștiincios legile vieții pe care le-a stabilit Dumnezeu în ființa lor, căutând astfel să evite slăbiciunea fizică, mintală și morală. Ascultarea de aceste legi trebuie să fie o chestiune de datorie personală. Noi înșine trebuie să suferim relele legii încălcate. Trebuie să răspundem față de Dumnezeu pentru obiceiurile și practicile noastre. De aceea  întrebarea pentru noi nu este: “Ce va spune lumea?” ci: ”Cum pot eu, care pretind că sunt creștin, să tratez locuința pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu?”

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *