Angajamentul de supunere al creștinului

Voi să-Mi fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus de o parte dintre popoare, ca să fiți ai Mei” Leviticul 20:26.

Caracterul celui care vine la Dumnezeu în credință va da mărturie că Mântuitorul a intrat în viața sa, conducând totul, pătrunzând totul. Un astfel de om va întreba mereu: ”Este acesta calea și voința Ta, o, Mântuitorul meu?” El privește la Isus mereu… El consultă voința divinului său Prieten legat de toate acțiunile sale, pentru că știe că în încredere este tăria lui. El și-a făcut obiceiul de a-și înălța inima la Dumnezeu în orice nedumerire sau incertitudine.

Cel care Îl acceptă pe Dumnezeu ca stăpân absolut trebuie să depună jurământul de credință față de El. El trebuie să îmbrace uniforma de creștin și să poarte sus stindardul care arată cărei oștiri aparține. El trebuie să facă o mărturisire deschisă de supunere față de Hristos. Ascunderea este imposibilă. Amprenta lui Hristos trebuie să apară în viață prin fapte sfințite.

”V-am spus: ‹Voi le veți stăpâni țara; Eu vă voi da-o în stăpânire: este o țară în care curge lapte şi miere.› Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am pus de o parte dintre popoare.  Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul;” ”Eu v-am pus de o parte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei.” ”Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” ”Poporul pe care Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele” ”Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” (Leviticul 20:24, 26; 1 Tesaloniceni 5:23; Isaia 43:21; 1 Petru 2:9)…

Supunere totală prin Hristos față de voința lui Dumnezeu este singura noastră siguranță.  Gândurile și impulsurile egoiste care trec prin suflet, producând note discordante, pot fi separate de viață numai dacă întreaga ființă este sub controlul lui Hristos. Cuvintele Mântuitorului către toate elementele nesupuse este: ”Taci, fii liniștită.” Hristos spune un bun venit tuturor celor care Îl acceptă ca Mântuitor al lor și îi conduce ca rege al lor…. Zelul nostru pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu trebuie să ne facă supuși credincioși ai crucii lui Hristos. Dumnezeu poate să aibă încredere în noi ca reprezentanți ai Săi care Îl ascultă fără nici o rezervă.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *