Mărturia Duhului

Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” Romani 8:16.

Este posibil să ai mărturia Duhului că prin căile tale ești plăcut Domnului. Acest lucru se obține crezând în Cuvântul lui Dumnezeu, prin însușirea acestui Cuvânt în sufletul tău. Aceasta înseamnă să mănânci pâinea vieții și aceasta îți va aduce viața veșnică. Compară text cu text. Studiază prezentarea vieții unui creștin adevărat așa cum este ea definită de Cuvântul lui Dumnezeu.

Legea lui Dumnezeu este marele standard al neprihănirii. Apostolul declară că aceasta este sfântă, dreaptă și bună. ”Legea Domnului este desăvârșită, și înviorează sufletul” (Psalm 19:7). Hristos spune: ”Dacă Mă iubiți veți păzi poruncile Mele”… ”Cine are poruncile Mele şi le păzește, acela Mă iubește; şi cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui” (Ioan 14:15, 21). Aceasta este cu siguranță mărturia Duhului… ”Dacă păziți poruncile Mele” – din inimă – ”veți rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui” (Ioan 15:10).

Cei care ascultă de voia Lui Dumnezeu nu vor avea un timp greu și mizerabil în această viață. Ascultați în continuare cuvintele lui Hristos: ”V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină”(versetul 11). Aceasta este mărturia pe care este privilegiul nostru, al tuturor, să îl avem – bucuria lui Hristos în suflet prin însușirea Cuvântului lui Dumnezeu… și aducând cerințele lui Hristos în viața practică. Este asigurarea deplină a speranței crezând fiecare cuvânt al lui Hristos, crezând în El, fiind uniți cu El prin  credință vie. Când aceasta este experiența sa, ființa omenească nu mai este sub lege, pentru că legea nu mai condamnă cursul acțiunilor sale.

Pentru cei care cred, Hristos este prețios. Duhul Său mișcând mintea și inima credinciosului este în acord perfect cu ceea ce este scris în Cuvânt. Duhul și Cuvântul sunt în acord perfect. Astfel, Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem născuți din Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *