Puterea sfințitoare

Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul” Ioan 17:17.

Adevărul pe care îl mărturisim nu ne va fi de nici un folos dacă nu suntem sfințiți prin el… În timp ce păcatul este predominant într-o mare măsură în țara noastră, vrem să știm care este adevărul, pentru că nu putem fi sfințiți de păcat. Cu cât vom înțelege mai bine adevărul așa cum este el în Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai bine vom ști să ne sfințim viețile prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Suntem în această lume în calitate de candidați pentru ceruri și Dumnezeu estre Cel care ne asigură ocazia de a asculta de adevărul Său. Este un lucru foarte solemn să trăiești în această perioadă a lumii și ar trebui să nu fim mulțumiți până ce nu avem o legătură vie cu Dumnezeul cerurilor. Ar trebui să avem un simț al responsabilității noastre față de El în fiecare zi a vieții noastre…

Există în jurul nostru voci pe care le vom auzi încercând să ne abată de la adevăr, dar dacă ochiul nostru este numai pentru slava lui Dumnezeu și ne străduim să facem voia Sa, vom auzi glasul Său și vom ști că este glasul Păstorului cel Bun. Este foarte important să înțelegem vocea care ne vorbește…

Există ispite care vor veni la fiecare dintre noi. Fiecare avem diferite înclinații de biruit, și cum vom ști că facem această lucrare în fiecare zi? Trebuie să privim în oglindă – Legea lui Dumnezeu – și acolo să descoperim defectele din caracterul nostru. Este un lucru foarte dificil ca omul să se înțeleagă pe sine însuși. Trebuie să ne examinăm îndeaproape pentru a vedea dacă nu este ceva care ar trebui pus deoparte și apoi pe măsură ce facem un efort de a renunța la eu, prețiosul nostru Mântuitor ne dă ajutorul de care avem nevoie pentru a putea deveni biruitori.

Lumea aceasta nu este cerul, ci locul de pregătire pentru ceruri. Este atelierul lui Dumnezeu unde noi trebuie să fim tăiați, ciopliți și pregătiți pentru palatele cerești. De aceea nu vă mulțumiți doar cu o cunoștință a adevărului; Dumnezeu cere o reformă la fiecare pas. Pentru ca noi să fim potriviți pentru locașurile cerești Hristos a venit pentru a deveni asemenea nouă. Și dacă putem fi doar ai familiei cerești în împărăția slavei, atunci vom avea răsplata veșnică. Să ne ajute Dumnezeu să biruim prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturiei Sale.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *