Adu-ți aminte de Ziua Sabatului

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile, şi să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfințit–o ”Exodul 20:8-11.

 

Porunca a patra este explicită. Noi nu trebuie să facem lucrul nostru  în ziua Sabatului. Dumnezeu a dat omului șase zile să lucreze, dar Și-a rezervat ziua a șaptea pentru Sine și a rostit o binecuvântare asupra celor care o sfințesc. În ziua a șasea o pregătire necesară pentru Sabat trebuie făcută… Toate cumpărăturile ar trebui să fie făcute și toată gătirea mâncării ar trebui făcută vineri. Baia să fie luată, pantofii lustruiți și toate hainele trebuie să fie pregătite. Bolnavii cer îngrijire și în timpul Sabatului și tot ceea ce este necesar să fie făcut pentru confortul lor este un act de milă și nu o călcare a poruncii… Dar nimic din lucrul tău n-ar trebui să fie permis să acapareze timpul sfânt.

Duminica este în general  zi de ospăț și de căutare de plăceri, dar Domnul dorește ca poporul Său să dea lumii un exemplu mai înalt și mai sfânt. În Sabat ar trebui să existe o consacrare solemnă a familiei lui Dumnezeu… Să ne unim cu toții pentru a onora pe Dumnezeu în ziua Sa sfântă…

Dacă te îndrepți spre ceruri lumea va acționa puternic împotriva ta… Autoritățile pământești vor interveni. Vei întâlni necazuri, răniri ale spiritului, ridiculizări, cuvântări aspre, persecuții. Oamenii îți vor cere să te conformezi legilor și obiceiurilor care te vor face să fii neloial față de Dumnezeu. Aici găsește poporul lui Dumnezeu crucea în modul de viață. Dar, dacă Sabatul poruncii a patra este sacru, dacă este într-adevăr, așa cum este scos în evidență în solia îngerului al treilea, semnul dintre Dumnezeu și poporul Său, trebuie să fim atenți ca fiecare cuvânt și  fiecare faptă să dea onoare lui Dumnezeu…

Forța puternică a curentului descendent te va trage de partea sa dacă nu ești unit cu Hristos ca melcul de stâncă.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *