Măsura responsabilității

Dacă zicem că avem părtășie cu El, şi umblăm în întunerec, mințim, şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” 1 Ioan 1:6, 7.

Gradul de lumină dată este măsura responsabilității fiecăruia. Calea spre cer va fi făcută clară tuturor celor ce sunt credincioși în folosirea cunoașterii pe care o pot obține privind viața viitoare… Priviți la primul act de păcătuire din grădina Edenului. Lui Adam și Evei le-au fost aduse la cunoștință legile Paradisului împreună cu pedeapsa pentru neascultare voită. Ei nu au ascultat și neascultarea a adus rezultatul său sigur. Moartea a intrat în lume.

Păcatul este neascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Dacă aceste porunci ar fi fost totdeauna ascultate, n-ar fi existat păcat. Pedeapsa nelegiuirii este totdeauna moartea. Hristos a evitat executarea imediată a sentinței de moarte, dându-Și viața pentru om… Dreptatea cerea ca oamenii să aibă lumină,  dar cerea de asemenea ca cel ce refuză să meargă în lumina oferită de Cer, a cărei dăruire a costat moartea Fiului lui Dumnezeu, să primească pedeapsa. Este un principiu al dreptății ca vina păcătosului să fie proporțională cu cunoașterea oferită, dar nefolosită sau folosită în mod greșit. Dumnezeu Se așteaptă ca ființele omenești să meargă în lumină, să mărturisească înaintea îngerilor și înaintea oamenilor că ei recunosc pe Hristos ca fiind marea jertfă de ispășire  pentru păcat și că respectă jertfa Sa ca fiind cea mai mare binecuvântare a lor…

Pentru acum și pentru  veșnicie, jertfa Fiului lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii căzute va avea un drept obligatoriu asupra omului. Dacă Dumnezeu  nu ar fi reușit să-Și facă partea, dacă nu ar fi descoperit pe deplin voia Lui, dacă ar fi dat ființelor omenești vreun motiv să neglijeze marea mântuire, omul ar putea invoca ignoranța ca scuză valabilă. Dar El a făcut drumul clar. El ar mântui toți oamenii. Unora le este dată o lumină mai mare decât altora. Fiecare va fi judecat după lumina dată lui… Dumnezeu se așteaptă ca tu să prețuiești ca pe ceva sacru lumina dată ție.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *