Un popor care respectă legea lui Dumnezeu, 28 octombrie

Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credința lui Isus. Apocalipsa 14:12

Stăm la pragul unor mari și solemne evenimente. Profețiile se împlinesc. În cărțile din ceruri se scrie o istorie stranie și plină de evenimente. Totul în lumea noastră este în frământare…  Nu mai rămâne, ca să zicem așa, decât o clipă…

Satana este foarte preocupat, făcându-și planurile pentru ultimul mare conflict, când toți vor lua poziție…

Oamenii, în mândria lor oarbă, se laudă cu minunatul progres și cultura lor; dar ochiului celui Atotștiutor i se descoperă vinovăția și stricăciunea lăuntrică. Străjerii cerești văd pământul plin de violență și crimă. Bogăția este obținută prin tot soiul de jefuiri, nu numai jefuirea oamenilor, ci și jefuirea lui Dumnezeu. Oamenii folosesc mijloacele Lui pentru a-și satisface egoismul. Pe tot ce pot pune mâna este făcut să slujească lăcomiei lor. Predomină avariția și poftele trupești. Oamenii cultivă însușirile primului mare amăgitor. Ei … s-au umplut de duhul lui.

Dar norul mâniei judecății atârnă peste ei, având în el elementele care au nimicit Sodoma. În viziunea sa, cu privire la lucrurile viitoare, profetul Ioan a privit scena aceasta. Această închinare demonică i-a fost descoperită și i se părea ca și cum întreaga lume stă la pragul pierzării. Dar când a privit cu adânc interes, el a văzut ceata celor care țineau poruncile lui Dumnezeu și care aveau pe frunțile lor sigiliul viului Dumnezeu și a zis: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.”

Steagul acesta distinctiv, descris în cuvintele: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”, trebuie să fie purtat în toată lumea, până la încheierea timpului de probă.

Acum nu e un timp când să coborâm steagul nostru, să ne rușinăm de credința noastră.

Fiecare om trebuie să stea în locul și în partea sa, gândind, vorbind și acționând în armonie cu Duhul lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *